Logga in
Logga in

Stockholm Väg 283, Grisslehamn, ombyggnad av korsning

Vi planerar för att bygga om nuvarande korsning på väg 283/Skatuddsvägen till en mindre cirkulationsplats och bygga trottoarer och göra ett nytt övergångsställe.

Vad?

Ombyggnation av korsning till mindre cirkulationsplats.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten i korsningen väg 283/Skatuddsvägen.

Nuläge

Projektering av bygghandling.

Om projektet

Vid korsning väg 283/Skatuddsvägen i Grisslehamn finns det problem med köbildning. Vägens utformning och karaktär stämmer inte överens med skyltning och trafikföreskrifter. I dagsläget upplevs det som att väg 283 är huvudled fast enligt trafikföreskrifter har fordon från Skatuddsvägen företräde vid vänstersväng in på väg 283.

När vi har byggt om korsningen kommer det att bli bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet i korsningen. Utformningen av korsningen kommer inte längre att upplevas motstrida nuvarande skyltningar och lokala föreskrifter.

Tidsrestriktioner

Vägarbeten (inklusive fältarbeten) på väg 283 och Skatuddsvägen får inte ske under perioden från och med 1 juni till och med 31 augusti. Det innebär att våra arbeten endast kommer att utföras under vår- eller höstperiod.

Översiktskarta

Översiktskarta som visar korsningen som ska byggas om.

Schematisk placering av mindre cirkulationsplats.

Kartan i större format (jpg, 257 kB)
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Tidsplan

1 Byggstart 2024

2 Klart 2024

Aktuellt

Vår konsult kommer under perioden 22–26 maj (vecka 21) att göra fältarbeten i området kring korsningen.

Kontakt

Moa Danielsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 98