Logga in
Logga in

Stockholm Väg 522 och väg 576, Malmsjöåsen, grundvattenskydd

Vi planerar för vattenskyddsåtgärder på väg 522 inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i Malmsjöåsen.

Vad?

Grundvattenskydd.

Varför?

För att skydda grundvattentäkten i Malmsjöåsen.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Vi planerar åtgärder för att skydda grundvattentäkten i Malmsjöåsen i händelse av olycka, och för att skydda den från dagvatten. Längs de sträckor där väg 522 och väg 576 passerar genom vattenskyddsområdet gräver vi täta diken.

Tidsplan

1 Planering 2022

Kontakt

Victor Wenger

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 83