Logga in
Logga in

Stockholm Väg 522 och väg 576, Malmsjöåsen, grundvattenskydd

Vi planerar för vattenskyddsåtgärder på väg 522 inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i Malmsjöåsen.

Vad?

Vi bygger grundvattenskydd med vallar och räcken för att förhindra utsläpp vid olyckor.

Varför?

För att skydda grundvattentäkten i Malmsjöåsen.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Vi planerar åtgärder för att skydda grundvattentäkten i Malmsjöåsen i händelse av olycka, och för att skydda den från dagvatten. Längs de sträckor där väg 522 och väg 576 passerar genom vattenskyddsområdet kommer vi troligtvis både gräva täta diken och sätta upp räcken.

Tidsplan

1 Projektering 2023–2024

2 Framtagande av förfrågningsunderlag hösten 2024

3 Upphandling av entreprenör vinter 2024/2025

4 Planerad byggstart 2025

Kontakt

Edward Billerholm

Projektledare

Telefon: +46 10-124 20 71