Logga in
Logga in

Stockholm Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga ut gång- och cykelvägen mellan väg 560/563 och Årsta havsbad.

Vad?

Vi bygger ut gång- och cykelvägen längs väg 560.

Varför?

Förbättra förbindelserna mellan två orter och skärgården samt öka framkomligheten/trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplan har vunnit laga kraft.

Om projektet

Sträckan är cirka 4 kilometer och kommer att förbinda Västerhaninge-Årsta havsbad med skärgården. Det innebär förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs väg 560.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

1 Preliminär byggstart Våren 2025

2 Klart Vinter 2026

Kontakt

Fredrik Emmot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 69

Yaser Issa

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 43 40

André Nyman van der Kaay

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 30 94