Logga in
Logga in

Stockholm Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykelvägen mellan väg 560/563 och Årsta havsbad.

Vad?

Vi bygger ut gång- och cykelvägen längs väg 560.

Varför?

Förbättra förbindelserna mellan två orter och skärgården samt öka framkomligheten/trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplan har vunnit laga kraft.

Om projektet

Sträckan är cirka 4 kilometer och kommer att förbinda Västerhaninge-Årsta havsbad med skärgården. Det innebär förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs väg 560.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Byggstart planeras preliminärt till hösten 2022. 

Kontakt

Biniam Tekleab

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 48