Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Brunn, åtgärder vid gång- och cykelpassager

Vi planerar att göra hastighetsdämpande åtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö. Det ökar säkerheten för dig som går, cyklar eller kör moped.

Vad?

Bättre övergångar och passager för oskyddade trafikanter på väg 646.

Varför?

Ökad säkerhet för dig som går, cyklar eller kör moped.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och planerar att genomföra åtgärderna år 2024.

Om projektet

Vi ska bygga trafiksäkra gång- och cykelpassager på åtta platser längs väg 646 på Ingarö. Syftet är att öka trafiksäkerheten

Dessa åtgärder planerar vi att göra, från norr till söder:

  • Innan Brunn: Mittrefug och sidoförskjutning av gång- och cykelvägen samt omskyltning.
  • Vid och efter Brunn: Farthinder i form av så kallade vägkuddar.
  • Vid Rosenlund: Farthinder i form av en så kallad vägkudde.
  • Vid Återvall: Mittrefug på gång- och cykelpassager vid två busshållplatser

Översiktskarta

Vid åtta ställen på väg 646 planerar vi att göra åtgärder som kan öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Översikt över preliminärt föreslagna åtgärder för upprustning av gång- och cykelpassager.

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och planerar att genomföra åtgärderna år 2024.

Vi planerar att börja bygga år 2024.

Projekt i närheten

Kontakt

Hamid Ghasedi

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 99