Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Brunn, åtgärder vid gång- och cykelpassager

Vi planerar åtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö för att öka säkerheten för dig som går, cyklar eller kör moped.

Vad?

Bättre övergångar och passager för oskyddade trafikanter på väg 646.

Varför?

Ökad säkerhet för dig som går, cyklar eller kör moped.

Nuläge

Just nu är vi i planeringsskedet.

Om projektet

Syftet är att öka trafiksäkerheten på gång- och cykelpassager på flertalet platser längs väg 646 på Ingarö. Vi hastighetssäkrar två övergångsställen genom att bygga vägkuddar som får ner hastigheten och på så vis minskar olycksrisken för oskyddade trafikanter.

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och planerar att genomföra åtgärderna år 2024.

2 Byggskede 2024

Projekt i närheten

Kontakt

Jonas Andersson

Telefon: +46 10-123 05 53