Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Gustavsberg–Ingarö, gång- och cykelväg

Nu bygger vi en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron.

Vad?

Vi ska länka samman Gustavsberg-Brunn genom att bygga ut gång- och cykelvägen däremellan.

Varför?

För bättre kapacitet på sträckan och ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Vi förbereder för byggstarten i april 2024.

Om projektet

Sedan tidigare finns det en cykelväg i centrala Gustavsberg och i Brunn. Nu bygger vi en gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron, en sträcka på 2,2 kilometer. Den nya gång- och cykelvägen innebär att cykelförbindelsen kommer länka samman Gustavsberg och Ingaröbron. 

Byggstart av gång- och cykelvägen

Vi planerar att börja bygga i april 2024.

Vi ska också bygga ett vänstersvängfält

Vi kommer att bygga ett vänstersvängfält i korsningen vid infarten till Lemshaga Akademin/Lämshagavägen. Ett vänstersvängfält där kommer att öka trafiksäkerheten för södergående trafik på väg 646 som ska svänga in till Akademin. På västra sidan breddar vi vägen. Se bild nedan över byggplanerna. 

Bild över byggplanerna (png, 813 kB)

 

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Planerad byggstart Våren 2024

2 Beräknas bli klart Vintern 2025

Dokument

Kontakt

Fredrik Emmot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 69

André Nyman van der Kaay

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 30 94

Yaser Issa

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 43 40