Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Gustavsberg–Ingarö, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron.

Vad?

Vi ska länka samman Gustavsberg-Brunn genom att bygga ut gång- och cykelvägen däremellan.

Varför?

För bättre kapacitet på sträckan och ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Sedan tidigare finns det en cykelväg i centrala Gustavsberg och i Brunn. Nu bygger vi en gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron, en sträcka på 2,2 kilometer. Den nya gång- och cykelvägen innebär att cykelförbindelsen kommer länka samman Gustavsberg och Ingaröbron. 

Byggstart av gång- och cykelvägen

Som första åtgärd kommer vi att bygga om busshållplatsen vid Beatelundsvägen. Att vi valt att börja här beror på att inventeringen av livsmiljön för hasselsnoken är klar. Inventeringen visade att hasselsnok inte förekommer på denna plats.

Övriga områden längs sträckan behöver inventeras vidare innan fortsatt byggnation kan starta, det kan ta upp emot ett år.

Vi ska också bygga ett vänstersvängfält

Vi kommer att bygga ett vänstersvängfält i korsningen vid infarten till Lemshaga Akademin/Lämshagavägen. Ett vänstersvängfält där kommer att öka trafiksäkerheten för södergående trafik på väg 646 som ska svänga in till Akademin. På västra sidan breddar vi vägen. Se bild nedan över byggplanerna. 

Bild över byggplanerna (png, 813 kB)

 

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Sommaren 2015

2 Samråd Våren 2016

3 Granskning Hösten 2016

4 Planerad byggstart Hösten/vintern 2022

5 Beräknas bli klart Sommaren 2025

Dokument

Kontakt

Fredrik Emmot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 69

André Nyman van der Kaay

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 30 94