Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Gustavsberg–Ingarö, gång- och cykelväg

Nu bygger vi en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron.

Vad?

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Värmdö marknad och Ingaröbron. När den är klar blir det enklare och säkrare att cykla mellan Gustavsberg och Brunn.

Varför?

För bättre kapacitet på sträckan och ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Vi är i byggskedet.

Om projektet

Sedan tidigare finns det en cykelväg i centrala Gustavsberg och i Brunn. Nu bygger vi en gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron, en sträcka på 2,2 kilometer. Den nya gång- och cykelvägen innebär att cykelförbindelsen kommer länka samman Gustavsberg och Ingaröbron. 

Nyheter

Bygget är igång

Vi är i byggskedet och planerar att bygga från den södra sidan, alltså från Ingaröbron. Medan bygget pågår kommer hastigheten att sänkas och körfält att bli smalare.

Vi ber trafikanter att ta det försiktigt förbi bygget.

Den nya gång- och cykelvägen blir klar under slutet av år 2025.

Vi ska också bygga ett vänstersvängfält

I projektet ingår att bygga ett vänstersvängfält i korsningen vid infarten till skolan Lemshaga Akademi/Lämshagavägen. Ett vänstersvängfält där kommer att öka trafiksäkerheten för södergående trafik på väg 646 som ska svänga in till Akademin. På västra sidan breddar vi vägen. Se bild nedan över byggplanerna. 

Bild över byggplanerna (png, 813 kB)

 

Tidsplan

1 Byggstart Våren 2024

2 Beräknas bli klart Vintern 2025

Dokument

Projekt i närheten

Kontakt

Fredrik Emmot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 69

André Nyman van der Kaay

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 30 94

Yaser Issa

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 43 40