Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Gustavsberg–Ingarö, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron.

Vad?

Vi ska länka samman Gustavsberg-Brunn genom att bygga ut gång- och cykelvägen däremellan.

Varför?

För bättre kapacitet på sträckan och ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Sedan tidigare finns det en cykelväg i centrala Gustavsberg och i Brunn. Nu planerar vi att bygga en gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron, en sträcka på 2,2 kilometer. Den nya gång- och cykelvägen innebär att cykelförbindelsen kommer länka samman Gustavsberg och Ingaröbron. 

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Sommaren 2015

2 Samråd Våren 2016

3 Granskning Hösten 2016

4 Planerad byggstart Hösten/vintern 2022

5 Beräknas bli klart Sommaren 2024

Dokument

Kontakt

Fredrik Emmot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 69

Karin Klevebring

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 45 37