Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Gustavsberg–Ingarö, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron.

Vad?

Vi ska länka samman Gustavsberg-Brunn genom att bygga ut gång- och cykelvägen däremellan.

Varför?

För bättre kapacitet på sträckan och ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Byggstart våren 2024.

Om projektet

Sedan tidigare finns det en cykelväg i centrala Gustavsberg och i Brunn. Nu bygger vi en gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron, en sträcka på 2,2 kilometer. Den nya gång- och cykelvägen innebär att cykelförbindelsen kommer länka samman Gustavsberg och Ingaröbron. 

Byggstart av gång- och cykelvägen

En kartering av lämpliga hasselsnoksmiljöer utmed Ingarövägen har utförts mellan Ingaröbron och Värmdö handelsområde. Du kan läsa om kartering på dokumentsidan på länken nedan.

Trafikverket har fått Länstryelsens yttrande om vilka kompensationsåtgärder som ska utföras och vad som gäller angående fridlysningsbestämmelserna, se bilaga ”Värmdö-Ingarövägen gång- och cykelväg Hasselsnok yttrande”.

Dokument för projektet

Vi ska också bygga ett vänstersvängfält

Vi kommer att bygga ett vänstersvängfält i korsningen vid infarten till Lemshaga Akademin/Lämshagavägen. Ett vänstersvängfält där kommer att öka trafiksäkerheten för södergående trafik på väg 646 som ska svänga in till Akademin. På västra sidan breddar vi vägen. Se bild nedan över byggplanerna. 

Bild över byggplanerna (png, 813 kB)

 

Tidsplan

Tidplanen är preleminär och kan komma att ändras.

1 Planerad byggstart Våren 2024

2 Beräknas bli klart Sommaren 2026

Dokument

Kontakt

Fredrik Emmot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 69

André Nyman van der Kaay

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 30 94

Yaser Issa

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 43 40