Logga in
Logga in

Stockholm Väg 73, broreparation trafikplats Trångsund

Vi ska reparera broarna över järnvägen vid trafikplats Trångsund. Arbetet med avfarten i södergående riktning pågår maj – augusti 2024. Avfarten kommer stängas av och trafiken leds om. 2025 reparerar vi påfarten.

Vad?

Vi ska reparera bron över järnvägen.

Varför?

Planerat underhåll av bron.

Nuläge

Arbetet med avfarten påbörjas i maj 2024 och beräknas vara klart i augusti 2024. Nästa år arbetar vi med påfarten i norrgående riktning.

Om projektet

Vi ska genomföra ett större reparationsarbete på bron för att den ska hålla längre och vara trygg och säker för dig som passerar över den. Under arbetet ska vi byta tätskiktet som är den övre delen av bron som skyddar bron från vatten och erosion, bron får också ny beläggning. Även övergångskonstruktionerna som sitter i vardera änden av bron, kommer att bytas ut. 2024 reparerar vi avfarten i södergående riktning från Stockholm.

Hur påverkas trafiken?

Eftersom vårt arbete sker uppe på bron kommer avfarten vid trafikplats Trångsund att vara helt avstängd under hela tiden vi arbetar. Det betyder att trafikanter måste välja andra vägar. Trafikanter som kör söderut, från Stockholm, får istället ta avfart vid trafikplats Skogås för att komma till Trångsund.

Ibland kan det bullra när vi arbetar

Under arbetet kan det låta en del och förekomma bullrande ljud. I första hand kommer vi att arbeta dagtid och vi genomför bullermätningar för att säkerställa att ljudnivåerna inte överskrider tillåtna värden. Men det kan ändå upplevas som störande. Vid några enstaka tillfällen kan det hända att vi måste arbeta nattetid.  Stort tack för ditt tålamod!

Nästa år kommer vi att reparera påfarten

Under 2025 kommer vi att göra en liknande reparation av en annan bro vid trafikplats Trångsund, då gäller det påfarten i norrgående riktning. När vi genomför detta arbetet kommer påfarten att vara avstängd. Vi återkommer längre fram med information när arbetet kommer att ske.

Tidsplan

1 Arbetet med avfarten påbörjas Maj 2024

2 Arbetet med avfarten klart Augusti 2024

3 Arbetet med påfarten påbörjas Våren 2025

4 Arbetet med påfarten klart Hösten 2025