Logga in
Logga in

Stockholm Väg 841, byte av öppningsbar bro över Almarestäket

Vi har ersatt den gamla öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket mellan Järfälla och Upplands-Bro med en ny öppningsbar bro. Rivning av den gamla bron pågår vintern 2024 med delvis störd sjöfartstrafik till följd.

Vad?

Vi har byggt en ny öppningsbar bro över Almarestäket.

Varför?

Den gamla bron hade uppnått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Vi började bygga hösten 2021 och öppnade bron för trafik 22 december 2023. Nu river vi den gamla bron och färdigställer området.

Om projektet

Den nya bron ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten för dig som cyklar, går eller kör bil. Jämfört med den gamla bron är den nya bron 4 meter bredare, totalt 11,5 meter bred, och har en separat gång och cykelbana. 

Den gamla bron saknade cykelbana och cyklister behövde därför samsas med övriga fordonsgrupper. Fotgängare hade en cirka en meter bred trottoar att röra sig på. Bron hade uppnått sin tekniska livslängd och hade nedsatt bärighet vilket innebar att tung trafik inte fick åka över bron.

Bron över Almarestäket öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år och väg 841 trafikeras av omkring 2 600 fordon per dygn. 

Om det blir stopp på E18 och trafiken måste ledas om så utgör bron en del av omledningsvägnätet.

Nyheter

Tidslinje

1 Vi bygger Hösten 2021–2024

Dokument