Logga in
Logga in

Stockholm Väg 841, byte av öppningsbar bro över Almarestäket

Vi ersätter den öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket mellan Järfälla och Upplands-Bro med en ny öppningsbar bro. Väg- och sjöfartstrafiken kommer till största delen vara ostörd under byggtiden.

Vad?

Trafikverket bygger en ny öppningsbar bro över Almarestäket.

Varför?

För att den gamla bron har uppnått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Vi började bygga hösten 2021 och beräknar att öppna bron för trafik 2024.

Om projektet

Den nya bron kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för dig som cyklar, går eller kör bil. Körfälten blir bredare och bron kommer att kompletteras med en gång och cykelbana. 

Den nuvarande bron saknar cykelbana och cyklister måste samsas med övriga fordonsgrupper. Bron har uppnått sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet vilket innebär att tung trafik inte får åka över bron.

Bron öppnas för sjötrafik cirka 1 000 gånger per år och väg 841 trafikeras av omkring 2 600 fordon per dygn. Cyklister måste samsas med övriga fordonsgrupper eftersom det saknas cykelbana. Fotgängare kan ta sig över bron på cirka en meter bred trottoar på södra sidan.

Om det blir stopp på E18 och trafiken måste ledas om så utgör bron en del av omledningsvägnätet.

Nyheter

Tidslinje

1 Vi bygger Hösten 2021–2024

Dokument