Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Brunn, grundvattenskydd

Trafikverket ska göra vattenskyddsåtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö. Syftet är att skydda grundvattnet och minska riskerna i händelse av en olycka.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö.

Varför?

För att öka skyddet och minska riskerna i händelse av en olycka för Ingarö grundvattentäkt.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Vi planerar att göra vattenskyddsåtgärder längs väg 646 Eknäsvägen vid Brunn på Ingarö. Syftet är att förbättra vattenskyddet inom vattenskyddsområdet för Ingarö grundvattentäkt och på så vis minska riskerna om det skulle hända en olycka.

Bakgrund

Ingarö grundvattentäkt har ett högt skyddsvärde som dricksvattentäkt. Den försörjer omkring en tredjedel av Värmdö kommun och uppemot 95 procent av Ingarö med dricksvatten.

Genom en sträcka på cirka 3 km passerar väg 646 ett vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt. Flertalet andra statliga vägar ansluter till väg 646 och passerar också över delar av vattenskyddsområdet. Sträckan trafikeras av betydande mängder fordon, inklusive tung trafik, och en bedömning är att trafiken kommer öka inom de närmaste åren. Skyddet av täkten från olyckor med risk för utsläpp av farliga ämnen som kan leda till föroreningar av vattentäkten behöver förbättras. Målet med åtgärden är att öka och förbättra skyddet för vattentäkten på de statliga vägarna som löper genom vattenskyddsområdet.

Tidsplan

1 Planeringsskede 2023–2026

2 Byggskede 2027

Projekt i närheten

Kontakt

Johannes Nordgaard

Telefon: +46 10-123 23 38