Logga in
Logga in

Stockholm Väg 646, Brunn, grundvattenskydd

Trafikverket ska göra vattenskyddsåtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö. Syftet är att skydda grundvattnet och minska riskerna i händelse av en olycka.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö.

Varför?

För att bidra till bättre vattenskydd och minska riskerna i händelse av en olycka.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Vi planerar att göra vattenskyddsåtgärder längs väg 646 Eknäsvägen vid Brunn på Ingarö. Syftet är att förbättra vattenskyddet inom vattenskyddsområdet för Ingarö grundvattentäkt och på så vis minska riskerna om det skulle hända en olycka.

Om Ingarö grundvattentäkt

Ingarö grundvattentäkt har ett högt skyddsvärde som dricksvattentäkt. Den försörjer omkring en tredjedel av Värmdö kommun och uppemot 95 procent av Ingarö med dricksvatten.

Vattentäkten har i dag ett otillräckligt skydd mot olyckor, där det finns risk för utsläpp av farliga ämnen som kan förorena vattentäkten. Vi planerar därför att göra åtgärder för att skydda vattentäkten. 

Bakgrund

Väg 646 Eknäsvägen är hårt trafikerad, även av tung trafik, och vi bedömer att trafiken kommer öka inom de närmsta åren. En cirka 3 km lång sträcka av vägen går genom ett vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt.

Området intill vägen har varierande standard med exempelvis diken. Vattenskyddet som finns är inte tillräckligt. I dag är inte hanteringen av vattnet från vägen någon risk för grundvattnet men det kan innebära större risker vid ökad trafik i framtiden.

Tidsplan

1 Planeringsskede 2021–2023

2 Byggskede 2024

Projekt i närheten

Kontakt

Hamid Ghasedi

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 99