Logga in
Logga in

Stockholm Värtans bangård, ombyggnad

Vi moderniserar och bygger ut järnvägen. I Värtan ska vi bygga om Värtans västra bangård för att öka dess kapacitet samt kunna stänga den östra bangården. Det skapar utrymme för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Vad?

Ombyggnad av Värtans västra bangård som får större kapacitet. Vi bygger även om för att kunna stänga Värtans östra bangård och ge plats för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Varför?

Den västra bangården blir större och modernare samt kan hantera flera tåg. Rangeringen av tågen att bli effektivare då vi förbättrar logistiken och flödena på bangården.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och tar fram en järnvägsplan för utvecklingen av Värtans västra bangård. Arbetet med järnvägsplanen är pausat sedan sommaren 2021.

Kostnad

Projektet genomförs i samarbete med Stockholms stad som finansierar arbetet med järnvägsplanen.

Om projektet

Upprustningen och utbyggnaden av Värtans västra bangård skapar bättre möjligheter att hantera godstrafik i Stockholmsregionen. Vi skapar även förutsättningar för grön energi i Stockholm.

Syftet med ombyggnaden av den västra bangården är att utöka kapaciteten och att modernisera för att kunna hantera fler tåg. Vi bygger också för längre tåg och för att våra kunder ska kunna ställa upp tåg på egna industrispår. I framtiden kommer rangering av tågen att bli effektivare då vi förbättrar logistiken och flödena på bangården.

Vi behöver även bygga om den västra bangården för att kunna flytta över kapacitet från den östra bangården och sedan kunna stänga denna. Området för den östra bangården behövs för Stockholms stads utveckling av Norra Djurgårdsstaden.

Bakgrund

Stockholms stad genomför en omfattande stadsomvandling i Norra Djurgårdsstaden. Inom delområde Värtahamnen har de inlett en detaljplan för området Södra Värtan. För att kunna bygga det som föreslås i detaljplanen behöver Värtans östra bangård avvecklas. Nedläggningen är också en viktig förutsättning för utveckling av gång- och cykelvägar och väganslutningar.

Vad händer i projektet?

Vi är i planeringsfas och tar fram en järnvägsplan för utvecklingen av Värtans västra bangård samt planerar för det framtida bygget. Det ingår även att hantera avvecklingen av Värtans östra bangård. Projektet genomförs i samarbete med Stockholms stad som finansierar arbetet med järnvägsplanen. Arbetet med järnvägsplanen är pausat sedan sommaren 2021.

Nyheter

Tidsplan

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en järnvägsplan. Arbetet är pausat sedan sommaren 2021.

Kontakt

Bengt Skyman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 06 77

Hans Larsson

Utredningsledare Värtans östra bangård

Telefon: +46 10-123 23 48