Logga in
Logga in

Uppsala Väg 292, Söderfors, broreparation

Vi genomför en omfattande reparation av bron längs väg 292 i Söderfors. Under 2023 har vi avslutat arbetena uppe på bron. Under 2024 återstår arbeten i vattnet under bron. Bron kan trafikeras normalt.

Vad?

Vi ska reparera bron över Dalälven i Söderfors.

Varför?

Bron behöver repareras för att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Arbetet uppe på bron är avslutat. Under vår/sommar 2024 kommer vi genomföra arbeten på brostöden i vattnet under bron.

Om projektet

Bron som förbinder Söderfors över Dalälven behöver repareras och rustas upp för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den.. Vi genomför ett omfattande arbete som påverkar stora delar av konstruktionen. På bron har vi under 2023 arbetat med att byta det som kallas övergångskonstruktion som binder samman brons fristående delar med de delar som går ut från fastlandet. Vi har även bytt tätskiktet och lagt ny asfalt på bron. Det arbete som återstår är i vattnet under bron, där kommer vi att sätta upp skydd mot is och erosion.

Arbetena i vattnet sker vår/sommar 2024

De arbeten som återstår är ute i vattnet, under bron. Där ska vi arbeta med de så kallade brostöden. På grund av de höga vattenflödena under sensommaren och hösten 2023 var vi tvungna att skjuta upp de här arbetena. Vi kunde inte genomföra dem av säkerhetsskäl. Dessa arbeten kommer istället ske under vår eller sommar 2024, exakt när beror på vattenflödet i Dalälven. Det är ett arbete som inte kommer påverka trafiken på bron. Vi beräknar att kunna avsluta reparationsarbetet sensommaren 2024.

Tidsplan

1 Arbetet startar Maj 2023

2 Arbetet väntas vara klart Sommar 2024