Logga in
Logga in

Uppsala Heby station – nytt mötesspår och planskild passage

Vi planerar att bygga ut stationen med ett extra spår med tillhörande plattform och en gångtunnel under järnvägsspåren.

Vad?

Ombyggnad av stationsområdet med en planskild passage för resenärer och ett extra spår med plattform.

Varför?

För att öka kapaciteten och möjliggöra tätare tågtrafik.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

Vid Heby station planerar vi att bygga ett extra spår och en gångtunnel under järnvägsspåren. Vi höjer standarden på stationen vilket bidrar till bättre tillgänglighet för resenärerna.

Vad händer just nu?

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en järnvägsplan för att kunna bygga det extra spåret och gångtunneln. I arbetet med järnvägsplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter.

Tack för dina synpunkter

Under perioden 27 maj–17 juni genomförde vi ett samråd där järnvägsplanens samrådshandling fanns tillgänglig. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna. Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse.

Tack alla som kom på öppet hus

Tisdagen den 4 juni genomförde vi ett öppet hus på Folkets hus i Heby. Vi tackar alla som kom på mötet och för ert engagemang. Du kan ta del av presentationen som visades på mötet, i fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Plats för handlingar

Du kan fortfarande ta del av samrådshandlingen i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Enklare att resa

Det nya spåret bidrar till snabbare och smidigare tågmöten som kan minska restiderna mellan Uppsala och Sala.

Nyheter

Tidplan

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en järnvägsplan för att kunna bygga det extra spåret och gångtunneln. 

Under perioden 22 september–15 oktober 2023 genomförde vi ett samråd där järnvägsplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna. Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Under perioden 27 maj–17 juni 2024 genomförde vi ett samråd där järnvägsplanens samrådshandling fanns tillgänglig. I samband med detta genonförde vi ett öppet hus den 4 juni, på Folkets hus i Heby. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna. Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse.

Vi planerar att kungöra och ställa ut järnvägsplanen för granskning under hösten 2024.

Vi planerar att börja bygga 2025 och att bli klara 2027.

Våra projekt i närheten