Logga in
Logga in

Uppsala Heby station – nytt mötesspår och planskild passage

Vi planerar att bygga ut stationen med ett extra spår med tillhörande plattform och en gångtunnel under järnvägsspåren.

Vad?

Ombyggnad av stationsområdet med en planskild passage för resenärer och ett extra spår med plattform.

Varför?

För att öka kapaciteten och möjliggöra tätare tågtrafik.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

Vid Heby station planerar vi att bygga ett extra spår och en gångtunnel under järnvägsspåren. Vi höjer standarden på stationen vilket bidrar till bättre tillgänglighet för resenärerna.

Vad händer just nu?

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en järnvägsplan för att kunna bygga det extra spåret och gångtunneln. 

Tack för dina synpunkter

Under perioden 22 september–15 oktober 2023 genomförde vi ett samråd där järnvägsplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna.  Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse.

Ta del av samrådsunderlaget

Du kan fortfarande ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Enklare att resa

Det nya spåret bidrar till snabbare och smidigare tågmöten som kan minska restiderna mellan Uppsala och Sala.

Nyheter

Tidplan

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en järnvägsplan för att kunna bygga det extra spåret och gångtunneln. 

Under perioden 22 september–15 oktober 2023 genomförde vi ett samråd där ärnvägsplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter och tar med oss dessa i det fortsatta arbetet med handlingarna. Vi kommer att bemöta alla inkomna synpunkter i kommande samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vi planerar att ha ett samråd under våren 2024.

Vi planerar att kungöra och ställa ut järnvägsplanen för granskning under sommaren 2024.

Vi planerar att börja bygga 2025 och att bli klara 2027.

Våra projekt i närheten