Logga in
Logga in

Arkeologisk utredning i begränsat område

Med start 13 november kommer vi att göra en arkeologisk utredning i ett begränsat område nära väg 288. Syftet är att utreda om det finns fornlämningar i området.

Vi planerar att börja en arkeologisk utredning 13 november inom ett begränsat område i närheten av väg 288. Utredningen ska visa om det finns fornlämningar som inte syns på marken. En tidigare gjord fältinventering har visat att det eventuellt finns fornlämningar.

Resultatet av den här utredningen kommer att bidra till planeringen av var en eventuell ny väg kan byggas.

Så går utredningen till

Anlitade arkeologer gräver gropar eller så kallade sökschakter där det översta jordlagret tas bort. Arkeologerna undersöker sedan marken som kommer fram innan de lägger tillbaka jordmassorna i den ordning de togs upp.

Det är länsstyrelsen i Uppsala län som har beslutat om utredningen och även att den ska utföras av Arkeologerna vid Statens historiska muséer.

Om fornlämningar hittas

Om arkeologerna hittar fornlämningar är det länsstyrelsen som kommer att avgöra om Trafikverket får göra ingrepp i fornlämningarna. Får vi det kommer den utredning vi gör nu att följas av arkeologiska undersökningar i olika steg.

Information till fastighetsägare

De fastighetsägare som är direkt berörda av den här utredningen har fått brev med fördjupad information.

Har du frågor om utredningen är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifter under Kontakt här på webben.