Logga in
Logga in

Uppsala Väg 55, Örsundsbro-Kvarnbolund, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Örsundsbro och Kvarnbolund till en så kallad mötesfri väg. Vi ska också bygga en gång- och cykelväg längs sträckan. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vad?

Ombyggnation till mötesfri landsväg. Vi bygger gång- och cykelväg och två planskilda korsningar/passager.

Varför?

Öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi arbetar vidare med vägplanen och med att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen.

Om projektet

Sträckan mellan Örsundsbro och Kvarnbolund är cirka 15,7 kilometer lång. Vi bygger om mellan trafikplats Eningböle och korsningen vid vägarna 55 och 72 i Kvarnbolund, Uppsala.

Karta över väg 55  med en rödstreckad markering mellan Örsundsbro och Kvarnbolund

Våra planerade åtgärder

  • Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, växelvis två körfält. 
  • Målet är hastigheten 100 km/h.
  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs hela sträckan.
  • Vi bygger fyra planskilda passager för gående och cyklister.
  • Några av busshållplatserna tillgänglighetsanpassas och får cykelparkering och en bänk. Vi kommer att ta bort några hållplatser för att korta restiden på sträckan.
  • Nya pendlarparkeringar på viktiga knutpunkter.

Film - Vi bygger om väg 55 mellan Enköping och Uppsala

Väg 55 mellan Norrköping och Uppsala kallas också för Mälardiagonalen. Det är ett viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd.

Syntolkad version av filmen Vi bygger om väg 55 mellan Enköping och Uppsala.

Tidsplan

1 Samråd april 2020–juni 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan oktober 2020

3 Samråd december 2020–januari 2021

Vi kommer att bedöma och värdera alla inkomna synpunkter. Hur de hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa i en samrådsredogörelse.

5 Godkänd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Hösten 2023

6 Granskningshandling visas och publiceras Hösten 2023–Våren 2024

7 Vägplanen skickas för fastställelseprövning Hösten 2024

8 Vägplanen fastställs Våren 2025

9 Byggstart 2026

10 Vägen öppnar för trafik 2028

Nyheter

Kontakt

Jan Nyman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 61

Olivia Olsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 91 99


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jan Nyman
Kommunikatör
Roger Falk