Logga in
Logga in

Uppsala Väg 72, Morgongåva–Vittinge, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna som rör sig mellan Morgongåva och Vittinge, Heby kommun.

Vad?

Bygga en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla säkert mellan Morgongåva och Vittinge.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Vi håller på att bygga en separerad gång- och cykelväg mellan Morgongåva och Vittinge för att sammankoppla den gamla landsvägen med Brunkullsvägen. Det gör vi för att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter som rör sig mellan Morgongåva och Vittinge.

Så påverkas du under byggtiden

Det efterlängtade byggandet av gång- och cykelvägen mellan Vittinge och Morgongåva längs väg 72 är full gång och beräknas bli klart under december 2024. Vi vill uppmärksamma dig på att framkomligheten kommer vara begränsad, då vägbanans bredd minskas något och hastigheten förbi arbetsplatsen är nedsatt till 50 km/h.

Vänligen ta det lugnt förbi arbetsområdet och visa hänsyn både till dina medtrafikanter och dem som jobbar längs vägen. Under vissa arbetsmoment bör du räkna med att din restid kommer att bli något längre. Var uppmärksam på skyltar då trafikmiljön förändras allt eftersom arbetet fortskrider.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig. 

Bakgrund

Väg 72 sammanbinder Uppsala med Sala via en rad mindre orter, bland annat Morgongåva och Vittinge. Vägen är inte mötesseparerad och hastighetsgränsen är 80 km/tim. Längs vissa kortare avsnitt finns gångbanor och/eller cykelväg i anslutning till vägen. Mellan Morgongåva och Vittinge finns en äldre vägsträckning längs norra sidan av väg 72. Den fungerar bra som cykelförbindelse mellan orterna, men under cirka 1 500 meter saknas den äldre vägen. Det innebär att här är oskyddade trafikanter hänvisade till den senare byggda väg 72, som på denna sträcka har en 8,5 meter bred körbana och där 80 km/tim råder. Dessutom är vägrenarna smala på sträckan.

Inne i Morgongåva finns förutom kommunens struktur av gator och gång- och cykelvägar, en statlig gång- och cykelväg västerut från samhället. Dock saknas ett avsnitt på cirka 300 meter mellan Morgongåva station och den statliga cykelvägen.

Tidsplan

1 Samråd om betydande miljöpåverkan februari–mars 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan april 2021

3 Samrådsmöte planförslag juni 2021

4 Skriftligt samråd planförslag september 2021

5 Granskning av vägplan 7 februari –24 mars 2022

Vägplanen fastställdes och vann laga kraft den 4 maj 2023.

7 Planerad byggstart januari 2024

8 Klart och öppnas för trafik troligtvis december 2024

Kontakt

Arini Magnusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 60 14

Sara Olsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 32 30

Peyman Nekuii

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 41 57