Logga in
Logga in

Värmland E16/E45 Vägsjöfors, korsningsåtgärder

E16/E45 är en viktig pulsåder för Värmland och spelar en avgörande roll för arbetspendling inom länet och för godstransporter i västra Sverige.

Vad?

Bygga om korsningarna E16/E45 och väg 954/E16/E45 – Hovfjället samt busshållplatserna i Överbyn.

Varför?

För att förbättra korsningarnas säkerhet, tillgänglighet och kapacitet.

Nuläge

Byggnation pågår

Om projektet

Vägen bidrar till den regionala utvecklingen, inte bara i Värmland, utan även i Dalsland och Norrland.

Vintertid är vägen även ett viktigt turiststråk, eftersom en stor del av besökarna till och från turistanläggningarna i Värmland och Dalarna använder E16/E45. Turisterna kommer främst från västra Sverige, men även från Danmark och Tyskland.

Projektet omfattar planläggning och produktion där följande görs om:

  • E16/E45 norr om Överbyn, Torsby kommun, svänger höger vid korsningen mot Sälen/Mora/Stöllet i Vägsjöfors. E16/E45 prioriteras i stället för väg 954. För att kunna göra det, gör vi om E45/E16 till genomgående väg, och bygger om korsningen till C-korsning.
  • I samband med att vi ser över korsningen till Sälen/Mora/Stöllet, ser vi även över korsningen i Norra Överbyn samt mot Hovfjället.
  • Som del i projektet ser vi också över busshållplatserna Överbyn och Norra Överbyn, som i dag inte är tillgänglighetsanpassade.

Aktuellt

Det här gör vi vecka 19–22 på E45/E16 Vägsjöfors

Under perioden 6 maj–2 juni 2024  gör vi arbeten längs västra sidan av E45/E16 (område C). 

I område C kommer det under perioden fortsatt ske schaktarbeten i nysträckningen och sprängning av uppstickande berg.

 

Eventuellt kommer en tillfällig, mindre omledning ske vid Hovfjällsvägen. Förutom en ökning av byggtrafik kommer arbetena inte innebära någon större trafikpåverkan.

Vi ber dig att följa hastighetsgränserna och visa hänsyn till medtrafikanter och vägarbetare.

För att se bilden i större format klicka här. (png, 249 KB)

Tidsplan

1 Vägplan juli 2021

2 Upprättande av bygghandling april–december 2022

3 Upphandling produktion hösten 2023

4 Byggstart mars 2024

5 Klart sommaren 2025

Kontakt

Jonas Brandt

Telefon: +46 10-123 05 93