Logga in
Logga in

Värmland E16/E45 Vägsjöfors, korsningsåtgärder

E16/E45 är en viktig pulsåder för Värmland och spelar en avgörande roll för arbetspendling inom länet och för godstransporter i västra Sverige.

Vad?

Bygga om korsningarna E16/E45 och väg 954/E16/E45 – Hovfjället samt busshållplatserna i Överbyn.

Varför?

För att förbättra korsningarnas säkerhet, tillgänglighet och kapacitet.

Nuläge

Vi förbereder oss inför upphandling av entreprenör.

Om projektet

Vägen bidrar till den regionala utvecklingen, inte bara i Värmland, utan även i Dalsland och Norrland.

Vintertid är vägen även ett viktigt turiststråk, eftersom en stor del av besökarna till och från turistanläggningarna i Värmland och Dalarna använder E16/E45. Turisterna kommer främst från västra Sverige, men även från Danmark och Tyskland.

Projektet omfattar planläggning och produktion där följande görs om:

  • E16/E45 norr om Överbyn, Torsby kommun, svänger höger vid korsningen mot Sälen/Mora/Stöllet i Vägsjöfors. E16/E45 prioriteras i stället för väg 954. För att kunna göra det, gör vi om E45/E16 till genomgående väg, och bygger om korsningen till C-korsning.
  • I samband med att vi ser över korsningen till Sälen/Mora/Stöllet, ser vi även över korsningen i Norra Överbyn samt mot Hovfjället.
  • Som del i projektet ser vi också över busshållplatserna Överbyn och Norra Överbyn, som i dag inte är tillgänglighetsanpassade.

 

Tidsplan

1 Vägplan Juli 2021

2 Upprättande av bygghandling April 2022 - december 2022

3 Upphandling produktion hösten 2023

4 Byggstart 2024

5 Klart 2025

Kontakt

Jonas Brandt

Telefon: +46 10-123 05 93