Logga in
Logga in

Värmland Fryksdalsbanan, spår- och växelbyte Kil–Torsby

Fryksdalsbanan sträcker sig från Kil till Torsby, en sträcka på 82 km, och trafikeras av såväl gods- som persontåg. Järnvägsanläggningen är sliten och behöver bytas ut.

Vad?

Spår- och växelbyte.

Varför?

Järnvägsanläggningen är sliten och behöver bytas ut.

Nuläge

Planeringsarbete och framtagande av förfrågningsunderlag för kommande totalentreprenad.

Om projektet

Banan är oelektrifierad och saknar fjärrstyrd trafikstyrning. Järnvägsanläggningen är sliten och behöver bytas ut. Spårsystemets tekniska standard är av låg kvalitet vilket riskerar att orsaka problem för tågtrafiken samt medföra högre underhållskostnader. Spårets låga tekniska standard innebär vidare att risken för spårlägesfel ökar.

Trafiken på Fryksdalsbanan har ökat och det finns idag inte möjlighet att erbjuda fler tåglägen under högtrafik. Det går 12 turer per riktning mellan Sunne och Karlstad C, via Kils station. Banan är även viktig för näringslivet med timmer och massavedstransporter.

Projektet är en viktig reinvestering eftersom banan är mycket nedsliten och består av i huvudsak skarvspår som nu ska bytas ut till en ”ny generation” spår i form av helsvetsat spår med tyngre räler och makadamballast istället för dagens grusballast. Detta innebär att robustheten ökar och risken för uppfrysningar vintertid minskar rejält. Reinvesteringen ger också förutsättningar att genom plankorsningsåtgärder och signalåtgärder på sikt kunna öka hastigheten på banan.

Vi kommer att:

  • byta räl, sliper och makadam på en sträcka av cirka sju mil
  • byta makadam på ytterligare en mil
  • byta tre växlar.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Arbete med framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt diverse förarbeten såsom markmiljöprovtagning, kabellokalisering och inmatningsarbeten.

2 Upphandling av totalentreprenad Vinter/vår 2025

3 Planering och projektering för kommande spårbyte Höst 2025–vår 2026

4 Spårbyte Sunne–Torsby Sensommar/höst 2026

5 Spårbyte Kil–Rottneros Vår/sommar 2027

Kontakt

Jörgen Olofsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 07

Annika Nystedt

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 52 14