Logga in
Logga in

Värmland Björneborg, ny bro över järnväg

Vi planerar att byta ut bron över järnvägen i Björneborg. Det gör vi för att nuvarande bro är i dåligt skick.

Vad?

En ny vägbro över Värmlandsbanan i Björneborg.

Varför?

Nuvarande bro är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Nuläge

Upphandling av ny konsult för projektering och ta fram en bygghandling.

Om projektet

Vi ska bygga en ny bro över järnvägen i Björneborg. Det gör vi för att bron är i så dåligt skick att fordonstrafik inte kan köra över bron i nuläget. Anledningen till att den är så sliten är att den byggdes redan 1928 av återanvända delar från 1800-talet. Vi kommer att riva den nuvarande bron och ersätta den med en ny på samma ställe. När bron är utbytt kommer Kristinehamns kommun att ta över skötseln av den.

Konsultkontraktet hävt

Trafikverket har hävt kontraktet med konsulten som är upphandlad att ta fram underlag till bygghandlingar. Anledningen är att konsulten inte har levererat det underlag som krävs för att gå vidare med byggandet av en ny bro. Det innebär att vi måste upphandla en ny konsult och därmed förlorar vi värdefull tid.

Det är en tuff marknad nu och vi är så klart besvikna på att behöva gå så långt som till hävning men vi har försökt att lösa problemet på annat sätt utan att lyckas.

Så påverkas tidsplanen

Vi arbetar för fullt på att kunna bygga den nya bron 2025. Den befintliga bron kommer att finnas kvar till dess att vi kan komma igång med att bygga en ny bro. Vi kommer också att se till att omledningsvägen som används i nuläget håller god standard.

Tidsplan

1 Upphandling av konsult för projektering och ta fram bygghandling December 2022–vintern/våren 2023

2 Byggstart Preliminärt 2025

Kontakt

Åsa Echeverri

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 24