Logga in
Logga in

Värmland Björneborg, ny bro över järnväg

Vi planerar att byta ut bron över järnvägen i Björneborg. Det gör vi för att nuvarande bro är i dåligt skick.

Vad?

En ny vägbro över Värmlandsbanan i Björneborg.

Varför?

Nuvarande bro är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Vi ska bygga en ny bro över järnvägen i Björneborg. Det gör vi för att bron är i så dåligt skick att fordonstrafik inte kan köra över bron i nuläget. Anledningen till att den är så sliten är att den byggdes redan 1928 av återanvända delar från 1800-talet. Vi kommer att riva den nuvarande bron och ersätta den med en ny på samma ställe. När bron är utbytt kommer Kristinehamns kommun att ta över skötseln av den.

Vi planerar att kunna bygga den nya bron 2025. Den befintliga bron kommer att finnas kvar till dess att vi kan komma igång med att bygga en ny bro. Vi kommer också att se till att omledningsvägen som används i nuläget håller god standard.

Tidsplan

1 Projektering och ta fram bygghandling 2023–2024

2 Byggstart Preliminärt 2025

Kontakt

Oskar Manninen

Telefon: +46 10-123 03 71