Logga in
Logga in

Värmland Väg 241, bro över Sunnesundet, Sunne

Vi planerar att renovera bron över Sunnesundet på väg 241 genom centrala Sunne. Det gör vi för att förlänga brons livslängd.

Vad?

Renovera bron på väg 241 över Sunnesundet.

Varför?

För att förlänga brons livslängd.

Nuläge

Planering och framtagande av bygghandlingar.

Om projektet

Renoveringen av bron är uppskjuten eftersom konstruktionsantagandet att de befintliga brostöden skulle kunna återanvändas för en ny överbyggnad inte visat sig hålla. Den nya överbyggnaden kräver någon form av förstärkning av stöden, och det ingår inte i det förslag vi har tagit fram. De nya förutsättningarna gör att projektet kommer att kräva mer tid och pengar. Vi planerarar att renoveringen av bron kommer ske under 2025. 

Bron är godkänd för BK1-trafik (bärighetsklass 1) och kommer att vara det även i fortsättningen. Under hösten 2020 genomförde vi mindre stödreparationer med bland annat beläggningsåtgärder i väntan på den större åtgärden. 

Bron är byggd 1951 och har tidigare varit en öppningsbar bro. Den har en viktig samhällsfunktion eftersom den inte bara sammanlänkar trafiken mellan östra och västra delen av Sunne, utan även trafiken mellan västra och östra sidan av Frykensjöarna. Vi planerar att renovera bron för att förlänga brons livslängd.

Vi planerar att byta ut överbyggnaden på bron (se mer information under fördjupning), och under byggtiden kommer vi att stänga av bron för all fordonstrafik. Vi kommer då att placera ut en tillfällig bro i nära anslutning till huvudbron. Trafikanterna får räkna med att det kommer att ta längre tid att passera över Sunnesundet under byggtiden.

När vi är klara har vi säkrat konstruktionens beständighet och funktion för lång tid framöver.

Fördjupning

Bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne, Värmlands län, är en konstruktion byggd i början av 1950-talet. Bron har en öppningsbar mittdel för farleden i passagen mellan övre och nedre Fryken. Farleden är i dag avlyst, och bron går inte längre att öppna.

Brons konstruktion

Hela bron har stålbalkar som bärande konstruktion. Det mittre, före detta öppningsbara, brospannet hade från början en träfarbana för att spara vikt. Under 1990-talet renoverade vi bron. Då ersatte vi det gamla trädäcket med en modernare aluminiumkonstruktion. Det har dock visat sig att aluminiumkonstruktionen rör sig för mycket vid belastning, och att beläggningen spricker av rörelserna. Vi har gjort flera åtgärder utan att hitta en tillfredställande permanent lösning.

Vi utreder vilka alternativ som finns för att förstärka eller ersätta mittspannet.

Bron kommer att vara helt avstängd under byggtiden. Vi kommer att bygga en tillfällig, tvåfilig bro med BK1-klassning. 

Tidsplan

1 Planerad byggstart 2025

Kartor

Kontakt

Robert Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 65