Logga in
Logga in

Värmland Väg 26, säkerhetshöjande åtgärder

Vi bygger sju vänstersvängfiler utmed väg 26. Detta gör vi för att höja trafiksäkerheten.

Vad?

Byggnation av sju stycken vänstersvängfiler utmed väg 26.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten.

Nuläge

Projektering av vänstersvängar för de anslutande vägarna 592, 600, 601 och 602.

Om projektet

Bygget av de sju vänstersvängfilerna utmed väg 26, är mot korsningarna till väg 24, 586, 587, 592, 600, 601 och 602. Detta ska höja trafiksäkerheten i samtliga korsningar.

Så påverkas du

Närboende förväntas inte störas av buller i någon omfattning. Framkomligheten för trafikanter och resenärer kommer vara begränsad dygnet runt under byggnationen.

Översiktskarta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
 De sju korsningarna på väg 26 är utmärkta på kartan med röda pluppar.
Karta i större format (png, 462 kB)

 

Tidsplan

1 Projektering Hösten 2023/våren 2024

2 Byggstart Hösten 2024

3 Klart Preliminärt hösten 2026

Kontakt

Elinor Örtendahl

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 75

Daniel Pettersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 86