Logga in
Logga in

Värmland Väg 45/62 bytespunkt för kollektivtrafik i Värnäs

Vi planerar för att bygga om busshållplatserna vid Värnäs korset E45 väg 62. Det gör vi för att ge plats åt alla bussar och öka säkerheten och tryggheten för dig som reser här.

Vad?

Bytespunkt för kollektivtrafik.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Busshållplatserna vid Värnäs väg 62 är en viktig bytespunkt för många resenärer. Hållplatserna är idag inte dimensionerade för det stora antalet bussar som stannar här. Nu planerar vi för att bygga om och öka trafiksäkerheten. Vi planerar att bygga en ny bussomstigningsplats norrr om korset E45 väg 62.

Under byggtiden kommer framkomligheten vara nedsatt i området. Vi vill uppmana dig till att:

  • anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.
  • värna om personalen som arbetar på arbetsplatsen.
  • visad hänsyn för de som arbetar på vägen och för dina medtrafikanter.

Tidsplan

Här kan man ha en inledande text.

1 Projektering Våren 2024

2 Byggstart sommaren 2024

3 Klart Preliminärt hösten/vintern 2024

Kontakt

Daniel Pettersson

Telefon: +46 10-123 13 86