Logga in
Logga in

Värmland Väg 61, Framnäs–Högboda, mötesfri väg

Vi planerar att bredda och mötesseparera väg 61 mellan Framnäs och Högboda. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan, både för person- och godstransporter.

Vad?

Vi bygger om väg 61 till mötesfri väg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Granskningsutställelse av vägplan blir i mitten av 2023.

Om projektet

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 61 ska vägen breddas och anpassas samt göras mötesfri. I projektet ingår även stabiliseringsåtgärder, sidoområdesåtgärder, ersättningsvägar och viltolycksreducerande åtgärder. Åtgärderna planeras inom befinlig vägkorridor.

I projektet ingår att:

  • bredda och anpassa vägen
  • göra vägen mötesfri
  • stabilisera vägen
  • åtgärda sidoområdena
  • bygga ersättningsvägar
  • göra viltolycksreducerande åtgärder
  • anpassa fyrvägskorsningen mellan väg 61, väg 989 och väg 697 vid Säldebråten
  • ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för betydande miljöpåverkan.

Två etapper

Sträckan är uppdelad i två utbyggnadsetapper:

Etapp 1 börjar vid Framnäs där nuvarande mötesseparering från söder upphör, och slutar 200 meter norr om korsningen vid Säldebråten. Etappen är cirka 4,1 km lång. Byggnationen av denna etapp förväntas starta i slutet av 2025.

Etapp 2 börjar där etapp 1 slutar, och sträcker sig fram till korsningen vid Högboda. Etappen är 3,7 km lång.

Översiktskarta etapp 1

Översiktskarta Framnäs–Säldebråten

Den markerade sträckan på väg 61 visar etapp 1, som börjar vid Framnäs och slutar 200 meter norr om korsningen vid Säldebråten. Etappen är cirka 4,1 km lång.

Se översiktskartan i fullt format (pdf, 1 MB)

Tidsplan etapp 1

1 Tidigt samråd 25 augusti – 8 september 2021

2 Samråd 7–18 februari 2022

Samrådsmöte onsdag 13 april 2022 klockan 18 i högboda Folkets hus, Bodavägen 25.

 

4 Granskning Mitten av 2023

5 Byggstart Planeras till slutet av 2025

6 Klart Planeras till 2027

Kontakt

Mathias Leppik

Telefon: +46 10-123 45 39

Hans Eklund

Telefon: +46 10-124 18 82