Logga in
Logga in

Värmland Väg 62, 931 och 957, riskreducerande åtgärder, Klarälvdalen

Det finns risk för ras och skred vid sju platser längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvsdalen. Vi utreder nu vad vi kan göra för att höja säkerheten på vägarna.

Vad?

Riskreducerande åtgärder mot ras och skred.

Varför?

För att vägarna ska vara säkra att köra på.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi har identifierat risk för ras och skred vid sju platser längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvdalen. Nu utreder vi hur vi kan minska risken för ras och skred, och på så sätt se till att vägarna blir säkra att köra på. Platserna det handlar om är Loftet/Munkedal, Lindmon, Norra Fastnäs, Söder om bron Fastnäs, Ämtbjörk, Bergsäng och Täppan.

Tidsplan

1 Samråd - tidigt skede (samrådsunderlag) våren 2021

2 Samrådshandling våren 2022

3 Planerad byggstart tidigast 2025

4 Granskning av vägplan sommaren 2023

Karta

Karta över de sju identiferade platserna med risk för ras och skred längs vägarna 62, 931 och 957.

Kartan visar de sju identiferade platserna längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvdalen. Platserna det handlar om är Loftet/Munkedal, Lindmon, Norra Fastnäs, Söder om bron Fastnäs, Ämtbjörk, Bergsäng och Täppan.
Se kartan i en större storlek (pdf, 2,2 MB)

Kontakt

Kenth Henriksson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 58