Logga in
Logga in

Värmland Väg 62, 931 och 957, riskreducerande åtgärder, Klarälvdalen

Det finns risk för ras och skred vid sju platser längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvsdalen. Vi utreder nu vad vi kan göra för att höja säkerheten på vägarna.

Vad?

Riskreducerande åtgärder mot ras och skred.

Varför?

För att vägarna ska vara säkra att köra på.

Nuläge

Projektering. Vi har skickat in handlingarna för miljötillstånden till Mark- och miljödomstolen.

Om projektet

Vi har identifierat risk för ras och skred vid sju platser längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvdalen. Nu utreder vi hur vi kan minska risken för ras och skred, och på så sätt se till att vägarna blir säkra att köra på. Platserna det handlar om är Loftet/Munkedal, Lindmon, Norra Fastnäs, Söder om bron Fastnäs, Ämtbjörk, Bergsäng och Täppan.

Aktuellt

Projekteringsläget

Vi beslutade under våren 2022 att i den fortsatta projekteringen utgå från alternativet med att väg 62 ska ligga kvar sin nuvarande sträckning. Då den skadeutredning som vi har utfört visar att bevarandemålen för Natura 2000 inte kommer till skada genom att tryckbankar byggs i Klarälven. Andra instanser kan komma att göra en annan bedömning såsom Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen. Om så är fallet kommer projektet att få anpassas till dessa beslut. 

Vi har under resterande 2022 och början av 2023 arbetat vidare med de miljötillstånd som behöver tas fram för att processen ska komma vidare. I mars 2023 skickade vi in handlingarna till Mark- och miljödomstolen. Om projektet får en prövning som ger oss tillstånd att anlägga erosionsskydd, så kommer vi att gå vidare med vägplan och därefter påbörja de riskreducerande åtgärderna. 

Tidsplan

1 Planerad byggstart Tidigast 2027

Karta

Kartan visar de sju identiferade platserna längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvdalen. Platserna det handlar om är Loftet/Munkedal, Lindmon, Norra Fastnäs, Söder om bron Fastnäs, Ämtbjörk, Bergsäng och Täppan.
Se kartan i en större storlek (pdf, 2,2 MB)

Kontakt

Kenth Henriksson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 58