Logga in
Logga in

Värmland Väg 62, norra infarten Forshaga–Deje, mötesfri väg

Vi planerar att bredda och mötesseparera vägen mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen.

Vad?

Mötesfri väg

Varför?

För att öka trafiksäkerheten på sträckan.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Den 7,5 kilometer långa vägen mellan Deje och norra infarten till Forshaga ska bli mötesfri. En mötesfri väg, även kallad 2+1-väg, är en väg som växlar mellan ett och två körfält. På 4,1 kilometer av sträckan breddar vi vägen från 9 meter till 14 meter. Den del av vägen som vi inte breddar belägger vi med ett nytt ytskikt. 

Vi bygger om vägen för att förbättra trafiksäkerheten, öka transportkvaliteten och främja den regionala utvecklingen. Lösningen minskar risken för köer, och gör att trafiken flyter på smidigare. Det ger kortare restid och kan även bidra till minskad miljöbelastning.

I samband med att vi gör om vägen bygger vi även om utvalda busshållplatser på sträckan så att de ska fungera bättre för fler resenärer. Dessutom kommer vi att sätta upp faunastängsel och bygga en faunabro strax norr om infarten till återvinningscentralen.

Tidsplan

1 Samråd tidigt skede (samrådsunderlag) 8 september–21 september 2020

2 Samråd på orten 10 februari 2021

3 Samrådshandling 9 juni–24 juni 2021

4 Granskning av vägplan 2 februari–3 mars 2022

Vi genomfört en kompletterande granskning av vägplanen. Kompletteringen beror på att vi, efter granskningen under vintern 2022, har gjort en betydande förändring att bygga en faunabro strax norr om infarten till återvinningscentralen.  De synpunkter som vi fick in i samband med den tidigare granskning är fortfarande aktuella och behöver inte skickas in igen, då dessa synpunkter gäller även för denna granskning.

6 Ta fram bygghandlingar 2024

7 Planerad byggstart 2025

8 Beräknas bli klart 2027

Kontakt

Jonas Brandt

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 93