Logga in
Logga in

Värmland Väg 62, Norra Sanna–Dyvelsten och Dyvelsten–norra infarten Forshaga, mötesfri väg, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg och gång- och cykelväg.

Varför?

Minska olycksrisken och öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägen.

Nuläge

Bygget pågår i etapp 2. Vi tar fram bygghandling för etapp 1.

Om projektet

Vi bygger om väg 62 till mötesfri väg mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga till 2 + 1-väg för att öka trafiksäkerheten. Det är en sträcka på cirka nio kilometer. Vi ser även över korsningarna på sträckan och gör dem mer trafiksäkra samt planerar för en gång- och cykelväg mellan Norra Sanna och Acksjön.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, främst vad gäller mötes- och singelolyckor. Det kommer att bli till nytta för både arbetspendling och godstransporter.

Det här gör vi vecka 40–43 på väg 62

Under perioden 3–30 oktober 2022 utför vi arbeten mellan Södra Infarten Forshaga och Norra Infarten Forshaga (område A, B och C).

Vägarbeten på väg 62

I området kring Södra infarten (område A) gör vi diverse mindre justeringsarbeten. Södra infarten kommer att ha kortare perioder med trafikljus när vi bygger klart korsningen och asfalterar.

I Hallakorset kommer trafiken från Storgatan mot Deje att ledas om via den nya utfarten med start cirka vecka 40 (3–7 oktober).

Längs större delen av sträckan kommer vi att schakta för att bredda väg 62. Dessutom kommer beläggningsarbete att pågå på flertalet platser längs sträckan under vecka 43–44 (24 oktober–4 november).

Observera att det är 50 km/tim som gäller genom hela arbetsplatsen, från område A till C, förutom där det skyltas 30 km/tim. Vi ber dig att följa hastighetsgränserna och visa hänsyn till medtrafikanter och vägarbetare.

Karta över arbetsområdena (png, 769 kB)

Tre vägplaner

Projektet innehåller tre vägplaner:

  • Etapp 2, Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga. Bygge pågår.
  • Etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten. Vägplanen har vunnit laga kraft, och vi tar fram en bygghandling.
  • I norra Dyvelsten planerar vi att gräva ut en yta vid väg 62 och göra om slänten mot vägen. Det gör vi för att minska belastningen på vägen så att den blir stabilare och mer hållbar. Det kräver en separat vägplan. Vägplanen har vunnit laga kraft och vi tar fram en bygghandling.

Tidsplan

1 Byggstart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga April 2022

2 Byggstart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten Planeras till 2024

3 Klart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga Beräknas till 2024

4 Klart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten Beräknas till 2026

Kontakt

Mathias Leppik

Projektledare för etapp 1 Norra Sanna – Dyvelsten

Telefon: +46 10-123 45 39

Jonas Brandt

Projektledare för etapp 2 Dyvelsten – Norra infarten Forshaga

Telefon: +46 10-123 05 93

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31