Logga in
Logga in

Värmland Väg 62, Norra Sanna–Dyvelsten och Dyvelsten–norra infarten Forshaga, mötesfri väg, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg och gång- och cykelväg.

Varför?

Minska olycksrisken och öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägen.

Nuläge

Etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten: Byetappen pågår lantmäteriförrättningar. Skogsetappen upphandling av entreprenad . Etapp 2, Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga: Klart.

Om projektet

Vi bygger om väg 62 till mötesfri väg mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga till 2 + 1-väg för att öka trafiksäkerheten. Det är en sträcka på cirka nio kilometer. Vi ser även över korsningarna på sträckan och gör dem mer trafiksäkra samt planerar för en gång- och cykelväg mellan Norra Sanna och Acksjön.

Tills etapp 1 är färdigt kommer skyltad hastighet vara 90 km/h på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga. 

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, främst vad gäller mötes- och singelolyckor. Det kommer att bli till nytta för både arbetspendling och godstransporter.

Tre vägplaner

Projektet innehåller tre vägplaner:

  • Etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten, kommer delas upp i två deletapper: en skogsetapp och en byetapp. Byetappen består av Lyckan och Dyvelsten.
    • Lantmäteriförrättningar pågår på byetappen.
    • Upphandling för entreprenad för skogsetappen påbörjas under våren 2024.
  • Vägplanen för norra Dyvelsten har vunnit laga kraft och kommer att ingå i entreprenaden för byetappen (del av etapp 1). Där planerar vi att gräva ut en yta vid väg 62 och göra om slänten mot vägen. Det gör vi för att minska belastningen på vägen så att den blir stabilare och mer hållbar.
  • Etapp 2, Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga blev klart december 2023. 

Kartbilden visar vilka sträckor som räknas till deletapperna skogsetappen och byetappen för arbetet på etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten. 

Tidsplan

1 Byggstart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga April 2022

2 Klart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga December 2023

3 Byggstart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten, Skogsetappen Planeras till hösten 2024

4 Klart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten, Skogsetappen Beräknas till våren 2026

Kontakt

Arne Nyhammar

Projektledare, etapp 1

Telefon: +46 10-123 33 70

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31

Jonas Brandt

Projektledare, etapp 2

Telefon: +46 10-123 05 93