Logga in
Logga in

Värmland Väg 62, Norra Sanna–Dyvelsten och Dyvelsten–norra infarten Forshaga, mötesfri väg, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg och gång- och cykelväg.

Varför?

Minska olycksrisken och öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägen.

Nuläge

Etapp 1 tas bygghandling fram. Bygget av mötesfri väg pågår i etapp 2.

Om projektet

Vi planerar att bygga om väg 62 till mötesfri väg mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga. Det är en sträcka på cirka nio kilometer. Vi har upprättat två vägplaner för sträckan, en för Norra Sanna–Dyvelsten och en för Dyvelsten–norra infarten till Forshaga.

I samband med att vi bygger om vägen ser vi över korsningarna på sträckan och gör dem mer trafiksäkra. Vi planerar också för en gång- och cykelväg mellan Norra Sanna och Acksjön.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, främst vad gäller mötes- och singelolyckor. Det kommer att bli till nytta för både arbetspendling och godstransporter.

De båda vägplanerna för etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten och etapp 2, Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga är fastställda och har vunnit laga kraft.

Vi tar nu fram bygghandling för etapp 1. I etapp 2 pågår bygget av mötefri väg sedan april 2022.

I norra Dyvelsten planerar vi att gräva ut en yta vid väg 62 och göra om slänten mot vägen. Det gör vi för att minska belastningen på vägen så att den blir stabilare och mer hållbar. Vi tar nu fram en separat vägplan för det arbetet.

Aktuellt

Det här gör vi under maj (vecka 18–21) i etapp 2

Under perioden 2 maj till 29 maj utför vi arbeten mellan Södra Infarten Forshaga och Norra Infarten Forshaga  (område A, B och C). 

Vägarbeten på väg 62

  • I område A (Södra Infarten Forshaga) kommer vi att bygga en ny gång- och cykelport på västra sidan om väg 62. För dig som går eller cyklar kommer fram till mitten av hösten att ledas om förbi byggarbetsplatsen via en tillfällig grusväg öster om väg 62.
  • I område B (Grossbolstorp) fortsätter arbetet med avfarten mot SISU-gården.
  • I område C (Norra Infarten Forshaga) påbörjar vi schaktningsarbeten för en ny väganslutning.
  • Vi fortsätter arbetet med att avverka skog längs väg 62 och hela sträckan kommer bli klart under maj.

Det kan periodvis bli köbildning i områdena A, B och C i samband med att vi stänger av ett körfält. 

Se karta över arbetsområdena (png, 444 kB)

Tidsplan

1 Byggstart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga april 2022

2 Planerad bygggstart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten 2023

3 Beräknas bli klart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga 2024

4 Beräknas bli klart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten 2025

Kontakt

Mathias Leppik

Projektledare för etapp 1 Norra Sanna – Dyvelsten

Telefon: +46 10-123 45 39

Jonas Brandt

Projektledare för etapp 2 Dyvelsten – Norra infarten Forshaga

Telefon: +46 10-123 05 93

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31