Logga in
Logga in

Värmland Väg 62, Norra Sanna–Dyvelsten och Dyvelsten–norra infarten Forshaga, mötesfri väg, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg och gång- och cykelväg.

Varför?

Minska olycksrisken och öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägen.

Nuläge

Bygget pågår i etapp 2. Vi tar fram bygghandling för etapp 1.

Om projektet

Vi bygger om väg 62 till mötesfri väg mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga till 2 + 1-väg för att öka trafiksäkerheten. Det är en sträcka på cirka nio kilometer. Vi ser även över korsningarna på sträckan och gör dem mer trafiksäkra samt planerar för en gång- och cykelväg mellan Norra Sanna och Acksjön.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, främst vad gäller mötes- och singelolyckor. Det kommer att bli till nytta för både arbetspendling och godstransporter.

Det här gör vi vecka 36–40 på väg 62

Under perioden 4 september–15 oktober 2023 utför vi arbeten mellan Södra Infarten Forshaga och Norra Infarten Forshaga (område A, B och C).

Vägarbeten på väg 62

I början av vecka 36 (4–10 september) kommer uppsättningen av mitträcket mellan område B och C  blir klart. 

Under 4 september–15 oktober kommer det göras finjusteringar längs hela sträckan. Detta kan innebära en mindre påverkan på trafiken.

Vi ber dig att följa hastighetsgränserna och visa hänsyn till medtrafikanter och vägarbetare.

Karta över arbetsområdena (png, 769 kB)

Tre vägplaner

Projektet innehåller tre vägplaner:

  • Etapp 2, Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga. Bygge pågår.
  • Etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten, kommer delas upp i två deletapper: en skogsetapp och en byetapp. Byetappen består av Lyckan och Dyvelsten.
    • Lantmäteriförrättningar pågår på byetappen.
    • Upphandling för entreprenad för skogsetappen påbörjas under våren 2024.
  • Vägplanen för norra Dyvelsten har vunnit laga kraft och kommer att ingå i entreprenaden för byetappen. Där planerar vi att gräva ut en yta vid väg 62 och göra om slänten mot vägen. Det gör vi för att minska belastningen på vägen så att den blir stabilare och mer hållbar.
Röda pilar indikerar att vägsträckan till vänster om Lyckan, och sträckan mellan Lyckan och Dyvelsten räknas som skogsetapp. De sträckor som går genom Lyckan och Dyvelsten räknas till byetapp.

Kartbilden visar vilka sträckor som räknas till deletapperna skogsetappen och byetappen för arbetet på etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten. 

Tidsplan

1 Byggstart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga April 2022

2 Byggstart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten, Skogsetappen Planeras till hösten 2024

3 Klart, etapp 2 Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga Beräknas till 2024

4 Klart, etapp 1 Norra Sanna–Dyvelsten, Skogsetappen Beräknas till våren 2026

Kontakt

Jonas Brandt

Projektledare, etapp 2

Telefon: +46 10-123 05 93

Sara Vilagos

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 16 31

Arne Nyhammar

Projektledare, etapp 1

Telefon: +46 10-123 33 70