Logga in
Logga in

Värmland Väg 843, Gustavsfors, byte av bro över Framsjöns utlopp

Bron över Framsjöns utlopp har nått sin tekniska livslängd. Vi planerar därför att byta ut den mot en ny.

Vad?

Byte av bro över Framsjöns utlopp söder om Gustavsfors.

Varför?

Bron har låg bärighet och har nått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Miljödom förväntas under sommaren.

Om projektet

Väg 843 är viktig för boende i Gustavsfors eftersom den förbinder orten med närmaste tätort, Hagfors. Bron över Framsjöns utlopp är en del av den vägen.

Eftersom bron har nått sin tekniska livslängd ska vi byta ut den mot en ny för att öka trafiksäkerheten. Vi kommer att bygga den nya bron på samma plats som den nuvarande.

Vi beräknar att börja bygga våren 2024 och vara klara under hösten samma år. Under den tiden hänvisar vi trafikanter till andra vägar.

Bakgrund

Vi gjorde en åtgärdsvalsstudie för bron över Framsjöns utlopp 2017. Under Dokument – Arkiv kan du ladda ner och läsa rapporten.

Tidsplan

1 Vägplan fastställd Maj 2022

2 Byggstart Våren 2024

3 Klart Hösten 2024

Kontakt

Bo Koppfeldt

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 53