Logga in
Logga in

Värmland Viltsäker järnväg

Vi vill minska antalet viltpåkörningar. Därför satsar vi särskilt på åtgärder som ska hindra att vilda djur kommer ut på järnvägarna, till exempel faunapassager och stängsel.

Vad?

Viltsäkra järnvägen.

Varför?

För att minska viltolyckorna på några av de mest utsatta järnvägssträckorna med 80 procent.

Nuläge

Produktion.

Om projektet

Viltpåkörningar på järnväg har ökat markant under de senaste 10 åren och konsekvenserna av olyckorna har blivit betydande. Nämnas kan försämrad arbetsmiljö för lokförare, minskad framkomlighet på spåren och förseningar för tåg som kört på vilt, ökade kostnader för eftersök, hantering av kadaver samt reparationer.

Ändamålet med projektet är att på ett kontrollerat sätt minska viltpåkörningen på några av de mest drabbade järnvägssträckorna i landet. Projektet ska analysera och utvärdera effekten av viltavvärjningen för att ta reda på hur framtida viltavvärjningssystem bör utformas. Målsättningen är att införa liknande system på andra utsatta järnvägssträckor.

Komplettering med viltpassage

Sträckan Velanda–Prässebo har valts ut på grund av att det redan nu finns viltstängsel på sträckan. Vi kan därför komplettera viltstängslet med en bevakad viltpassage i plan på ett enkelt sätt. Det ger möjlighet till att utvärdera effekten av en lösning på faunapassage i ett område som direkt angränsar mot befintligt viltstängsel.

Målsättning

Målsättningen är att minska viltolyckorna på några av de mest utsatta järnvägssträckorna med 80 procent (jämfört med antalet viltolyckor mellan år 2001–2012).

Tidsplan

1 Klart 2024

Kontakt

Mikaela Scherdin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 46 89