Logga in
Logga in

Västerbotten E4, Håknäskälen, faunabro

Vi ska bygga en passage för ren och vilt över E4, mellan Nordmaling och Håknäs.

Vad?

Vi bygger en faunabro över E4.

Varför?

För att skapa en planfri passage för ren och vilt.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar för en ny faunabro över E4. Det gör vi för att skapa en planfri passage för renar och vilt. Vi ska samtidigt stänga igen närliggande hål i befintligt viltstängsel, för att den nya passagen ska fungera så bra som möjligt. Den nya faunabron byggs också för att öka säkerheten på vägen och minska antalet viltolyckor.

Under byggtiden kommer vi att bygga en tillfällig förbifart.

Tidsplan

1 Samråd 7 december 2023–7 januari 2024

2 Byggstart Preliminärt 2026

3 Klart Preliminärt 2027

Kontakt

Therese Lundin Engbo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 67