Logga in
Logga in

Västerbotten E45/väg 360, Vilhelmina, byte av tre broar över Vojmån

Vi planerar att byta ut tre befintliga broar på E45 och väg 360 över Vojmån i närheten av Vilhelmina. Detta gör vi för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Byte av tre broar över Vojmån.

Varför?

Befintliga broar är i dåligt skick och broarnas bärighetsklass ska höjas till högsta standard (BK4).

Nuläge

Projektering pågår.

Om projektet

Vi planerar att byta ut broarna vid Vojmåns station, Strömåker och Bäsksele, och öka deras bärighet till högsta bärighetsklass (BK4). Detta gör vi för att broarna är åldrande, i dåligt skick och har en låg bärighetsklass (BK1).

Vid Vojmån station kommer vi anlägga en passage för fiske och vandring, samt en bredare vägren för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).  

De nya broarna kommer förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten och skapa bättre förutsättningar för småvilt att passera broarna.

Hur påverkas du?

Under byggtiden kommer vi uppföra tillfälliga broar nedströms på alla tre platser. De tillfälliga broarna kommer vara enfiliga och regleras med trafikljus, vilket kommer innebära mindre väntetider vid passage.

Översiktskarta

Markeringarna på översiktskartan visar placeringen av de tre broarna längs E45 och väg 360.

Tidsplan

1 Projektering 2023–2024

2 Preliminär byggstart Strömåker våren 2025

3 Preliminär byggstart Bäsksele och Vojmåns station våren 2027

4 Preliminärt klart 2029

Dokument

Våra projekt i närheten

Kontakt

Joonas Lämsä

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 40

Rebecka Söndergaard

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 86 01