Logga in
Logga in

Entreprenad 10: Ny E12, bro över Umeälv

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Vad?

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Efter brolanseringsolyckan på entreprenad 10 i september 2020 pågår ett aktivt arbete, sju dagar i veckan, för att rädda bron. Entreprenad 10 beräknas färdig hösten 2023.

Om projektet

Entreprenad 10 ansluter till entreprenad 9 i söder och entreprenad 8 i norr. 

Vad händer nu?

Efter lanseringsolyckan 2020 pågår det ett mycket aktivt arbete för att säkra och rädda bron. GRK Infra AB som är Trafikverkets entreprenör på entreprenad 10 har anlitat det holländska företaget Mammoet för räddningsuppdraget. Under 2021 kom de röda tillfälliga brostöden på plats och under vårvintern 2022 skedde de första lyften av brobalken. Den 16 september 2022, nästan på dagen två år efter lanseringsolyckan, landade brobalken slutligen på den norra sidan av Umeälven och lanseringen var färdig. I byggdagboken kan du läsa om det senaste från entreprenaden och hur arbetet går.

Lanseringsolyckan

Tisdag den 15 september 2020 skedde en allvarlig arbetsplatsolycka vid lanseringen av den nya bron över Umeälv, entreprenad 10 i Umeåprojektet. En person skadades i axeln, men övrig personal klarade sig oskadd när bron kom i okontrollerad rörelse under pågående lansering.

Det var när en sektion av den nya E12 bron över Umeälv skulle lanseras, dvs. skjutas ut mot nästa brostöd olyckan skedde. Lansering av brobalk är ett vanligt arbetssätt vid byggande av den här typen av broar. Vid lanseringen hände något som fick bron att okontrollerat röra sig ut mot brostöden och älven. Bron gled av landfästet och den så kallade ”King pin” som håller uppe brons nos, lossnade och hamnade i älven ännu fäst med vajrarna från bron. Brobalken landade på två brostöd och marken vid södra landfästet. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton, vilket i sig är en utmaning att hantera på brostöd 30 - 40 meter upp i luften. Branta och instabila slänter ger dåligt stöd till lyftkranar. Trafikverket står inför en av sina största utmaningar, men vi är evigt tacksamma att ingen förolyckades eller skadades svårt. Vi i projektet vill passa på att tacka för det fina stöd vi fått efter olyckan från olika håll. Tack.

 

Byggdagbok

I vår byggdagbok får du veta vad vi gör.

Vi fortsätter att invänta varmare väder, nu har nätterna varit väldigt kalla och då det blivit lite varmare så har vi fått ordentligt med snö. Inget av dessa två vädertyper är lämpliga att gjuta i.

Vi har fortsatt att montera armering uppe på den stora bron och nu väntar vi på lite varmare väder så att vi kan fortsätta att gjuta.

Vi har inlett arbetet med att bygga den sista delen av landfästet på norra sidan, form och armering pågår där.

Lilla bron på södra sidan är igång igen, vi färdigställer formen och utför gjutningen inom några veckor.

Markarbetet är på vinterpaus ännu, det jobbet sparkar igång på allvar när våren kommer.

Trevlig påsk till alla från oss på GRK!

 

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Tomas Ek
Kommunikatör
Anna-Karin Boström