Logga in
Logga in

Entreprenad 10: Ny E12, bro över Umeälv

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Vad?

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Efter brolanseringsolyckan på entreprenad 10 i september 2020 pågår ett aktivt arbete, sju dagar i veckan, för att rädda bron. Entreprenad 10 beräknas färdig hösten 2023.

Om projektet

Entreprenad 10 ansluter till entreprenad 9 i söder och entreprenad 8 i norr. 

Vad händer nu?

Efter lanseringsolyckan 2020 pågår det ett mycket aktivt arbete för att säkra och rädda bron. GRK Infra AB som är Trafikverkets entreprenör på entreprenad 10 har anlitat det holländska företaget Mammoet för räddningsuppdraget. Under 2021 kom de röda tillfälliga brostöden på plats och under vårvintern 2022 skedde de första lyften av brobalken. Den 16 september 2022, nästan på dagen två år efter lanseringsolyckan, landade brobalken slutligen på den norra sidan av Umeälven och lanseringen var färdig. I byggdagboken kan du läsa om det senaste från entreprenaden och hur arbetet går.

Lanseringsolyckan

Tisdag den 15 september 2020 skedde en allvarlig arbetsplatsolycka vid lanseringen av den nya bron över Umeälv, entreprenad 10 i Umeåprojektet. En person skadades i axeln, men övrig personal klarade sig oskadd när bron kom i okontrollerad rörelse under pågående lansering.

Det var när en sektion av den nya E12 bron över Umeälv skulle lanseras, dvs. skjutas ut mot nästa brostöd olyckan skedde. Lansering av brobalk är ett vanligt arbetssätt vid byggande av den här typen av broar. Vid lanseringen hände något som fick bron att okontrollerat röra sig ut mot brostöden och älven. Bron gled av landfästet och den så kallade ”King pin” som håller uppe brons nos, lossnade och hamnade i älven ännu fäst med vajrarna från bron. Brobalken landade på två brostöd och marken vid södra landfästet. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton, vilket i sig är en utmaning att hantera på brostöd 30 - 40 meter upp i luften. Branta och instabila slänter ger dåligt stöd till lyftkranar. Trafikverket står inför en av sina största utmaningar, men vi är evigt tacksamma att ingen förolyckades eller skadades svårt. Vi i projektet vill passa på att tacka för det fina stöd vi fått efter olyckan från olika håll. Tack.

 

Byggdagbok

I vår byggdagbok får du veta vad vi gör.

Vi utför tätskiktsarbete på norra delen av bron och om drygt 2 veckor så påbörjas tätskiktsjobbet på den södra delen.

I mitten av vecka 37 gjuter vi de sista konsoldelarna på stora bron. Efter detta så har vi några smågjutningar kvar och sen är allt betongarbete klart.

Om några veckor asfalteras vägdelen på båda sidor om bron och stora bron får asfalt någon vecka senare.

Vi monterar även mera räcke på stora bron under nästa vecka och även de 2 små broarna får sina räcken då.

Vi påminner även om att området under bron är avstängt (Umeleden) av säkerhetsskäl då vi jobbar ovanför med att lyfta tunga saker.