Logga in
Logga in

Entreprenad 10: Ny E12, bro över Umeälv

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Vad?

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Den sista gjutningen på entreprenaden utfördes 27/9- 23. Återstående arbeten med bland annat tätskikt och beläggning är väderberoende.

Om projektet

Entreprenad 10 ansluter till entreprenad 9 i söder och entreprenad 8 i norr. 

Lanseringsolyckan

Tisdag den 15 september 2020 skedde en allvarlig arbetsplatsolycka vid lanseringen av den nya bron över Umeälv, entreprenad 10 i Umeåprojektet. En person skadades i axeln, men övrig personal klarade sig oskadd när bron kom i okontrollerad rörelse under pågående lansering.

Det var när en sektion av den nya E12 bron över Umeälv skulle lanseras, dvs. skjutas ut mot nästa brostöd olyckan skedde. Lansering av brobalk är ett vanligt arbetssätt vid byggande av den här typen av broar. Vid lanseringen hände något som fick bron att okontrollerat röra sig ut mot brostöden och älven. Bron gled av landfästet och den så kallade ”King pin” som håller uppe brons nos, lossnade och hamnade i älven ännu fäst med vajrarna från bron. Brobalken landade på två brostöd och marken vid södra landfästet. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton, vilket i sig är en utmaning att hantera på brostöd 30 - 40 meter upp i luften. Branta och instabila slänter ger dåligt stöd till lyftkranar. Trafikverket står inför en av sina största utmaningar, men vi är evigt tacksamma att ingen förolyckades eller skadades svårt. Vi i projektet vill passa på att tacka för det fina stöd vi fått efter olyckan från olika håll. Tack.

 

Byggdagbok

I vår byggdagbok får du veta vad vi gör.

Arbetet med dräneringsledningen som ligger utmed Stomdalsbacken pågår. Arbetet innebär att det periodvis kommer att bli problem med framkomligheten på vägen. Vi arbetar för att minska störningen så mycket som möjligt och beräknar att vi blir  färdiga kring månadsskiftet mars-april. Om du rör dig i Stomdalsbacken så tänk på att det är stora maskiner i rörelse, tag det försiktigt och följ skyltningen.

Vi är nu färdiga med suicidskyddet uppströms på bron. Elarbeten både i och ovanpå bron pågår för fullt. 

En liten vänlig påminnelse om att trots att området börjar att se färdigt ut så vill vi inte ha utomstående i arbetsområdet. Om du vill titta på bron så är det bäst från Baggböleören, då ser du hela bron och är utanför arbetsområdet. 

Slutligen vill vi på GRK Infra passa på att önska er alla GLAD PÅSK!