Logga in
Logga in

Entreprenad 10: Ny E12, bro över Umeälv

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Vad?

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Efter brolanseringsolyckan på entreprenad 10 i september 2020 pågår ett aktivt arbete, sju dagar i veckan, för att rädda bron. Entreprenad 10 beräknas färdig sommaren/hösten 2023.

Om projektet

Entreprenad 10 ansluter till entreprenad 9 i söder och entreprenad 8 i norr. 

Vad händer nu?

Efter lanseringsolyckan 2020 pågår det ett mycket aktivt arbete för att säkra och rädda bron. Under 2021 kom de röda tillfälliga brostöden på plats och under vårvintern 2022 har de första lyften av brobalken påbörjats. GRK Infra AB som är Trafikverkets entreprenör på entreprenad 10 har anlitat det holländska företaget Mammoet för räddningsuppdraget. I byggdagboken kan du läsa om det senaste från entreprenaden och hur arbetet går.

Lanseringsolyckan

Tisdag den 15 september 2020 skedde en allvarlig arbetsplatsolycka vid lanseringen av den nya bron över Umeälv, entreprenad 10 i Umeåprojektet. En person skadades i axeln, men övrig personal klarade sig oskadd när bron kom i okontrollerad rörelse under pågående lansering.

Det var när en sektion av den nya E12 bron över Umeälv skulle lanseras, dvs. skjutas ut mot nästa brostöd olyckan skedde. Lansering av brobalk är ett vanligt arbetssätt vid byggande av den här typen av broar. Vid lanseringen hände något som fick bron att okontrollerat röra sig ut mot brostöden och älven. Bron gled av landfästet och den så kallade ”King pin” som håller uppe brons nos, lossnade och hamnade i älven ännu fäst med vajrarna från bron. Brobalken landade på två brostöd och marken vid södra landfästet. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton, vilket i sig är en utmaning att hantera på brostöd 30 - 40 meter upp i luften. Branta och instabila slänter ger dåligt stöd till lyftkranar. Trafikverket står inför en av sina största utmaningar, men vi är evigt tacksamma att ingen förolyckades eller skadades svårt. Vi i projektet vill passa på att tacka för det fina stöd vi fått efter olyckan från olika håll. Tack.

 

Byggdagbok

I vår byggdagbok får du veta vad vi gjort den senaste tiden.

Vi har nu dragit balken ca 12 m upp mot land på den södra sidan och byte av delar i balkändan pågår (de delar som skadades då balken föll ner i slänt ). När detta är utfört så fortsätter vi att dra tillbaka balken ca 110 m så att den kommer helt upp på land. Banan som balken skall dras bakåt på är nu färdigmonterad.

Vi börjar inom kort att flytta de tre nya delarna som är sammanfogade på banan närmare balken som skall dras tillbaka, de fungerar som motvikt vid det långa tillbakadraget.

En ny balkdel som skall ersätta de borttagna skadade delarna lyfts in i mitten på juni, denna del väger 75 ton.

Arbetet med reparation av balken på den norra sidan fortsätter och beräknas vara klar om några veckor. Vi har också påbörjat byggandet av det sista tillfälliga tornet på norra sidan.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att röra sig under balken eller inne på arbetsområdet. Vi utför många lyft med tunga laster som bäst. Även älven under balken är förbjudet område.