Logga in
Logga in

Entreprenad 10: Ny E12, bro över Umeälv

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Vad?

Entreprenad 10 omfattar nybyggnad av en 530 meter lång bro över Umeå älv med mötesfri väg och gång- och cykelväg samt bro över Baggbölevägen.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Efter brolanseringsolyckan på entreprenad 10 i september 2020 pågår ett aktivt arbete, sju dagar i veckan, för att rädda bron. Entreprenad 10 beräknas färdig sommaren/hösten 2023.

Om projektet

Entreprenad 10 ansluter till entreprenad 9 i söder och entreprenad 8 i norr. 

Vad händer nu?

Efter lanseringsolyckan 2020 pågår det ett mycket aktivt arbete för att säkra och rädda bron. Under 2021 kom de röda tillfälliga brostöden på plats och under vårvintern 2022 har de första lyften av brobalken påbörjats. GRK Infra AB som är Trafikverkets entreprenör på entreprenad 10 har anlitat det holländska företaget Mammoet för räddningsuppdraget. I byggdagboken kan du läsa om det senaste från entreprenaden och hur arbetet går.

Lanseringsolyckan

Tisdag den 15 september 2020 skedde en allvarlig arbetsplatsolycka vid lanseringen av den nya bron över Umeälv, entreprenad 10 i Umeåprojektet. En person skadades i axeln, men övrig personal klarade sig oskadd när bron kom i okontrollerad rörelse under pågående lansering.

Det var när en sektion av den nya E12 bron över Umeälv skulle lanseras, dvs. skjutas ut mot nästa brostöd olyckan skedde. Lansering av brobalk är ett vanligt arbetssätt vid byggande av den här typen av broar. Vid lanseringen hände något som fick bron att okontrollerat röra sig ut mot brostöden och älven. Bron gled av landfästet och den så kallade ”King pin” som håller uppe brons nos, lossnade och hamnade i älven ännu fäst med vajrarna från bron. Brobalken landade på två brostöd och marken vid södra landfästet. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton, vilket i sig är en utmaning att hantera på brostöd 30 - 40 meter upp i luften. Branta och instabila slänter ger dåligt stöd till lyftkranar. Trafikverket står inför en av sina största utmaningar, men vi är evigt tacksamma att ingen förolyckades eller skadades svårt. Vi i projektet vill passa på att tacka för det fina stöd vi fått efter olyckan från olika håll. Tack.

 

Byggdagbok

I vår byggdagbok får du veta vad vi gör.

Denna vecka utför vi sista delen av lanseringen och balken förväntas vara över älven denna veckas (37) fredag!! Det känns bra att vi kommit så här långt i arbetet med att rädda balken och kunna fortsätta jobba med grundentreprenaden igen. Finjustering av balkens höjd och position tar efter detta ca en vecka och vi sänker sedan ned balken på slutliga lager efter några veckor.

De röda tillfälliga ståltornen som vi byggt för att rädda balken börjar demonteras inkommande vecka (38). Detta arbete är uppdelat i olika faser, de sista delarna torde köras bort inom november månad.

Formarbete fortsätter uppe på brobalken då balken står stilla och vi inleder armeringsarbete inom kort uppe på bron.

Vi påbörjar även arbetet med bro 641 inom kort, det är en liten plattrambro där en framtida gångled skall gå under kommande E12:an på den södra sidan av älven.

Umeälven är fortsatt avstängd för båttrafik under och runt bron, det samma gäller för Umeleden. Tack för att ni respekterar avstängningarna och vårt arbetsområde. Om ni vill titta på bron så går det bra från Baggböleören.