Logga in
Logga in

Entreprenad 8: Ny E12, Klockarbäcken - Umeälv

Entreprenad 8 omfattar en ny mötesfri väg från Baggbölevägen till Klockarbäcken samt en breddning av Vännäsvägen till 2+2-väg fram till Norra länken. Entreprenaden öppnade för trafik hösten 2021.

Vad?

Ny mötesfri väg från Baggbölevägen till Klockarbäcken samt en breddning av Vännäsvägen till 2+2-väg fram till Norra länken.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Entreprenaden är färdig.

Om projektet

Entreprenad 8 ansluter i söder till entreprenad 10, (bro över Umeåälv) och blir ny E12. Sträckan är totalt tre kilometer med trafikplatser, samt jordbruks- och fritidsportar/broar. Byggtiden var tre år och entreprenör Peab. Umeås västra infart öppnade för trafik hösten 2021.

Ser man på – en semafor!

För att undvika onödiga hållplatsstopp har Trafikverket tillsammans med Länstrafiken låtit uppföra ett bussignalsystem på hållplatsen i västergående körfält, närmare Klockarbäckens handelsområde.

Bussarna stannar vid denna hållplats endast om det finns resenärer som ska stiga på eller av bussen. Det innebär att du som resenär måste komma ihåg att trycka på knappen som släcker lampan i semaforanläggningen så att bussföraren vet att du vill åka med. Signalen är aktiv i 15 minuter efter att du tryckt på knappen, glöm inte att trycka igen om längre tid än 15 minuter passerar. På busshållplatsen finns instruktioner, även på engelska.

Effektbelysning ger vackrare vägmiljö

Belysningen i vägområdet är viktig, den ska inte blända trafikanterna, samtidigt som den ska vara trivsam. Grunden för effektbelysning är att den ska passa till förhållandena och omgivningen. Vid bron över Klockarbäckens trafikplats ville Trafikverket skapa en trivsam och välkomnande belysningseffekt. Här valdes en lösning som är robust och lätt att underhålla med låg energiförbrukning. Bron lyses upp underifrån i ett mjukt släpljus.