Logga in
Logga in

Entreprenad 9: Ny E12, Umeälv - E4

Entreprenad 9 ansluter mot väg 503 i söder och entreprenad 10 (ny bro över Umeälv) i norr. Totalt rör det sig om nybyggnad av 6,5 kilometer mötesfri landsväg.

Vad?

Entreprenad 9 ansluter mot väg 503 i söder och entreprenad 10 (ny bro över Umeälv) i norr. Totalt rör det sig om nybyggnad av 6,5 kilometer mötesfri landsväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Entreprenad 9 beräknas färdig sista september 2022.

Om projektet

Entreprenaden omfattar även trafikplatser, cirkulationsplatser, jordbruks- och fritidsportar. I de södra delarna av entreprenaden berörs Natura 2000-område. I byggdagboken kan du läsa om det senaste från entreprenaden.

Byggdagbok

I vår byggdagbok får du veta vad vi gjort den senaste tiden.

Nu arbetar vi med:

  • Beläggningsarbeten kring Böleängsrondellen och över broarna 444 och 445.
  • Beläggningsarbeten trafikplats Klabböle.
  • Linjemålning och räckessättning.
  • Färdigställande av bullerplanket vid gabionmurarna.
  • Diverse återställningsarbeten.

Vi vädjar återigen till alla privatpersoner att inte nyttja våra vägar som gångstråk. Tunga fordon kör och arbetar där och risk för påkörning är stor. Respektera omledningsvägar , skyltar och avspärrningar

Svårt att hålla reda på alla broar? Här har du en karta över entreprenad 9.

Karta entreprenad 9 (Öppnas i nytt fönster, pdf-fil, 178 kB)