Logga in
Logga in

Entreprenad 9: Ny E12, Umeälv - E4

Entreprenad 9 ansluter mot väg 503 i söder och entreprenad 10 (ny bro över Umeälv) i norr. Totalt rör det sig om nybyggnad av 6,5 kilometer mötesfri landsväg.

Vad?

Entreprenad 9 ansluter mot väg 503 i söder och entreprenad 10 (ny bro över Umeälv) i norr. Totalt rör det sig om nybyggnad av 6,5 kilometer mötesfri landsväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrala Umeå samt förbättra framkomligheten på europavägnätet.

Nuläge

Entreprenad 9 beräknas färdig hösten 2024.

Om projektet

Entreprenaden omfattar även trafikplatser, cirkulationsplatser, jordbruks- och fritidsportar. I de södra delarna av entreprenaden berörs Natura 2000-område. I byggdagboken kan du läsa om det senaste från entreprenaden.