Logga in
Logga in

Umeåprojektet, Västra länken Arbeten i Stomdalsbacken påverkar trafiken

I mitten av vecka 11 påbörjar vi arbetet med att åtgärda brister på dräneringsledningen som ligger utmed Stomdalsbacken. Arbetet innebär att det periodvis kommer att bli problem med framkomligheten på vägen.

Vi arbetar för att minska störningen så mycket som det är möjligt. Vi kommer att lokalt
bredda vägen för att underlätta passage där arbete pågår. Arbetet beräknas bli klart
kring månadsskiftet mars-april.

Senare under våren, när vädret tillåter, kommer Stomdalsbacken att återställas och
förses med ny beläggning. Slutbesiktning för entreprenaden är planerad till sommaren
2024.

Tack för att du anpassar hastigheten, följer skyltningen och gör vår arbetsplats säkrare!