Logga in
Logga in

Umeåprojektet, Västra länken Överbesiktning av Västra länken avgjord

Slutbesiktningen (SB 3, när den genomfördes i november 2022) av entreprenad nio på Västra länken i Umeå ska betraktas som ”icke godkänd”. Det står klart när överbesiktningsnämnden nu kommit med sitt utlåtande.

- Det här bekräftar att de bedömningar som gjordes från vår sida vid slutbesiktningen var korrekta. Det visar att både besiktningsmännen och vår organisation har agerat korrekt. Samtidigt så är vi ledsna över att besiktningen inte accepterades av NCC och att det då har medfört att projektet försenats kraftigt, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

För samtliga besiktningspunkter som angivits som allvarliga, så bekräftade nämnden bedömningen som gjorts av besiktningsmannen; det var fel som hindrade ett godkännande. Det handlar bland annat om vägens bärighet, beläggning samt en läckande dagvattendam.

Vad händer nu?

- Trafikverket jobbar nu vidare med att åtgärda de brister som finns på den aktuella sträckan. Vi har upptäckt större sättningar än förväntat i vägkroppen på sträckan mellan Böleängsrondellen och IKEA, vilket vi måste undersöka vidare och besluta om åtgärd. Beroende på omfattningen av de åtgärderna så kan färdigställandetiden påverkas. Målsättningen är som tidigare att hela sträckan ska kunna öppnas i höst, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.