Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 679, Laduänge, riskreducerande åtgärd

Vi ska säkra vägen i Laduänge genom att åtgärda två vägtrummor vid Ängesbäcken.

Vad?

Åtgärda vägtrummor vid Ängesbäcken.

Varför?

För att säkerställa vägens funktion och stabilitet.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Laduänge ligger längs väg 679 vid Rödånäs i Vindeln kommun. Vägen består av en grusväg som klassas som BK2, och är den enda vägen in till ett området med ett 30-tal fastigheter.

Vi kommer att ersätta befintliga trummor med en rörbro, där Ängesbäcken korsas av sina biflöden från Vindelälven. Denna åtgärd behöver vi göra för att säkerställa vägens funktion så den inte rasar eller spolas bort vid höga vattennivåer.

Under byggtiden kommer vägen att stängas av helt under perioden 27 november till 10 december (vecka 48 och 49) 2023, och trafiken kommer då ledas om till andra vägar. 

Tidsplan

1 Ta fram bygghandling 2021–2022

2 Entreprenörsupphandling våren–sommaren 2023

3 Planerad byggstart hösten 2023–vintern 2024

4 Klart hösten 2024

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15