Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 1051, Långseleån, ny bro vid Ormsjöns nordspets

Vi ska byta ut bron på väg 1051 över Långseleån vid Ormsjöns nordspets.

Vad?

Ny bro över Långseleån.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi arbetar med ansökan för vattenverksamhet.

Om projektet

Vi kommer att byta ut befintlig bro över Långseleån. Bron är av äldre standard och ett byte kommer att innebära en bredare bro med moderna broräcken. 

Tidsplan

1 Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 2023–2024

2 Byggstart preliminärt vintern 2024-2025

3 Klart preliminärt hösten 2026

Kontakt

Therese Lundin Engbo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 67