Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 1088, Kittelfjäll, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg i Kittelfjäll. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Ny belyst gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggarbetet på etapp 1 startar i slutet av augusti, början av september 2023.

Om projektet

Trafiksäkerheten är bristfällig för oskyddade trafikanter på väg 1088 på grund av att den trafikeras av snabba och tunga bilar, fyrhjulingar och andra motorfordon. Vintertid försvåras situationen eftersom snövallar gör vägen smalare, och fler grupper av trafikanter (såsom skidåkare och skoterförare) ska samsas om utrymmet. De oskyddade trafikanterna korsar vägen vid målpunkter som hotell, lift, butik och camping.

Vi planerar därför att bygga en belyst gång- och cykelväg med tillhörande passager i Kittelfjäll, Vilhelmina kommun. Sträckan är indelad i två etapper: etapp 1 sträcker sig mellan Hotell Kittelfjäll och matbutiken (cirka 1,6 kilometer) och etapp 2 mellan matbutiken och Hotell Granen (cirka 2,4 kilometer).

Projektets mål

  • Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
  • Sammanbinda de viktiga målpunkter som finns på orten.

Aktuellt

I slutet av augusti, början av september inleds byggandet av etapp 1, sträckan mellan Hotell Kittelfjäll och matbutiken. Vi inleder med schaktarbeten och trumarbeten. Trafiken kommer att ledas om i ett körfält i korta sektioner löpande allt eftersom arbetet flyttar. Tänk på att anpassa hastigheten och följ skyltningen. Var beredd på att skyltningen kan flyttas från dag till dag.

 

Tidsplan

1 Möte på orten – etapp 1 hösten 2019

2 Samråd – etapp 2 vintern 2019

3 Granskning – etapp 1 sommaren 2020

4 Fastställelseprövning – etapp 1 vintern 2020/2021

5 Byggstart – etapp 1 Augusti 2023

6 Klart – etapp 1 Hösten 2024

Kontakt

Amanda Westerlund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 77 12