Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 1088, Kittelfjäll, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg i Kittelfjäll. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Ny belyst gång- och cykelväg.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen för etapp 1 är överklagad.

Om projektet

Trafiksäkerheten är bristfällig för oskyddade trafikanter på väg 1088 på grund av att den trafikeras av snabba och tunga bilar, fyrhjulingar och andra motorfordon. Vintertid försvåras situationen eftersom snövallar gör vägen smalare, och fler grupper av trafikanter (såsom skidåkare och skoterförare) ska samsas om utrymmet. De oskyddade trafikanterna korsar vägen vid målpunkter som hotell, lift, butik och camping.

Vi planerar därför att bygga en belyst gång- och cykelväg med tillhörande passager i Kittelfjäll, Vilhelmina kommun. Sträckan är indelad i två etapper: etapp 1 sträcker sig mellan Hotell Kittelfjäll och matbutiken (cirka 1,6 kilometer) och etapp 2 mellan matbutiken och Hotell Granen (cirka 2,4 kilometer).

Projektets mål

  • Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
  • Sammanbinda de viktiga målpunkter som finns på orten.

Tidsplan

1 Samråd – etapp 1 hösten 2019

2 Möte på orten – etapp 1 hösten 2019

3 Samråd – etapp 2 vintern 2019

4 Granskning – etapp 1 sommaren 2020

5 Fastställelseprövning – etapp 1 vintern 2020/2021

6 Preliminär byggstart – etapp 1 2023

Etapp 1 beräknas att preliminärt bli klart under 2023.

Kontakt

Anna-Karin Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 62 32