Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 512, Ny bro över Öre älv vid Örsbäck

Vi ska byta ut den befintliga bron över Öre älv i Örsbäck, Nordmalings kommun till en ny bro som klarar bärighetsklass BK4.

Vad?

Brobyte, befintlig bro byts ut till en ny.

Varför?

Den nya bron ska klara BK4-kapacitet.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Väg 512 där bron är belägen är en del i en viktig tranportlänk mellan vägarna E4 och väg 92. Vägen används som en omledningsväg vid stopp på väg E4 mellan Umeå och Levar. Brobytet är aktuellt för att vägsträckan inte ska låsa en framtida BK4-klassning mellan väg E4 och väg 92.

1 Projektering Vår 2024–2025

2 Byggstart Preliminär byggstart hösten 2025

3 Klart Preliminärt våren 2027

Dokument för projektet

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06