Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 522, Sörmjöle–Åheden, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Vad?

Bygga en gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som färdas längs vägen.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Välkommen med dina synpunkter

Samråd om samrådsunderlag Lillskärsvägen-Laxvikenvägen.

Efter inkomna yttranden vid det förra samrådet som genomfördes 10-31 mars har en justering av sträckningen på cykelvägen  genomförts. Den nya sträckningen för cykelvägen är mellan Lillskärsvägen och Laxvikenvägen. Ett nytt samråd genomförs för att tillkommande berörda fastighetsägare ska få möjlighet att yttra sig.

Samrådstid: 23 maj –13 juni

Plats för handlingar:

Synpunkter: Skicka in dina synpunkter senast 13 juni via det digitala formuläret nedan eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2022/7341.

Om projektet

Vi planerar att bygga en separerad gång- och cykelväg mellan Sörmjöle och Åheden för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som rör sig längs sträckan.

Bakgrund

Väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden är smal och kurvig med kuperad terräng och går främst genom ett skogslandskap. I området finns permanentboende, fritidshus, fiskelägen och ett flertal badstränder. Vägen saknar idag en trafiksäker lösning för gående och cyklister som måste röra sig på samma väg som fordonstrafiken.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 10–31 mars 2022

2 Samrådsmöte sommar 2022

3 Granskning höst 2022

4 Preliminär byggstart 2024

Kontakt

Pia Törrö

Projektledare

Telefon: +46 10-123 04 50