Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 523, Stöcke, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Stöcke. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 på följande platser:

  • mellan Stöcksjö Tallskogsväg och idrottsplatsen (där befintlig gång- och cykelväg upphör)
  • från där befintlig gång- och cykelväg slutar i södra Stöcke och cirka 200 meter söderut till Norbäcksvägen.

I samband med att vi bygger gång- och cykelvägen kommer vi även att bygga säkra passager för oskyddade trafikanter. Mopedtrafik kommer att vara tillåten på de båda gång- och cykelvägarna.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 10–31 mars 2022

2 Samråd vår/sommar/höst 2022

3 Granskning höst 2022

4 Preliminär byggstart 2024

Kontakt

Pia Törrö

Projektledare

Telefon: +46 10-123 04 50