Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 523, Stöcke, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi förbereder för byggstart i mitten av augusti 2024.

Om projektet

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Stöcke. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 på följande platser:

  • mellan Stöcksjö Tallskogsväg och idrottsplatsen (där befintlig gång- och cykelväg upphör)
  • från där befintlig gång- och cykelväg slutar i södra Stöcke och cirka 200 meter söderut till Norbäcksvägen.

I samband med att vi bygger gång- och cykelvägen kommer vi även att bygga en säker passage för oskyddade trafikanter vid idrottsplatsen.

Vi startar bygget under augusti!

Vi börjar bygga i augusti 2024 och beräknar att bli klara i september 2025.

Så påverkas du som bor i närheten

Vi kommer i huvudsak att arbeta dagtid. Hastigheten kan komma att vara nedsatt under arbetets gång, och framkomligheten är tidvis begränsad. Arbeten kan påverka omgivningen i form av buller och damm, främst när det grävs. Vi ber om överseende för eventuella obehag.

 

Tidsplan

1 Tidigt samråd 10–31 mars 2022

2 Samrådshandling 28 september–19 oktober 2022

3 Granskning av vägplan planerad 11 januari –13 februari 2023

4 Byggstart Augusti 2024

5 Beräknas bli klart 2025

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Hanna Malm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 06