Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 591, bro över Viskasundet, Fredrika

Vi planerar att byta ut bron på väg 591 över Viskasundet i Fredrika. Bärighetsklassen för den nya bron kommer att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vad?

Byta ut bron över Viskasundet i Fredrika.

Varför?

För att bron ska klara den högre bärighetsklassen BK4.

Nuläge

Vi tar fram en bygghandling.

Om projektet

Bron över Viskasundet på väg 591 ska rivas och i stället ska vi bygga en ny bro på samma plats. Den nya bron kommer att ha högsta bärighetsklass (så kallad BK4) för att klara den ökade tunga trafiken. Dessutom kommer den beräknade tekniska livslängden på bron att vara 120 år.

Planerad byggstart och trafikpåverkan

Vi planerar att börja bygga våren 2025 och att bli klara under sommaren 2026.

Under arbetets gång kommer vi att bygga en omledningsväg och en tillfällig bro vid sidan av brobygget. Vi kommer även att tillfälligt behöva sänka hastigheten förbi byggarbetsplatsen. 

Tidsplan

Vi genomför ett undersökningssamråd för ny bro över Viskasundet i Fredrika. Underlaget för samrådet omfattar:

  • rivning av befintlig bro
  • bygga ny bro
  • breddning av befintlig vägbank genom utfyllnad i vattenområde
  • bygga tillfällig bro och avveckling av tillfällig bro.

Inkomna synpunkter vid samrådet kommer att bemötas och sammanställas i en samrådsredogörelse som sedan skickas till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. Därefter bifogas samrådsredogörelsen till ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

2 Framtagande av bygghandling 2023

3 Planerad byggstart Våren 2025

4 Beräknas bli klart Sommaren 2026

Förklaring bärighetsklasser (BK)

BK1: Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Kontakt

Sam Koski

Projektledare

Telefon: +46 10-123 45 26

Ellin Pohjanen

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 74 80