Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 591, Fredrika-Lögda, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka och öka bärigheten på väg 591 mellan Fredrika och Lögda. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad?

Vi ska förstärka väg 591 mellan Fredrika och Lögda.

Varför?

För att tunga transporter ska fortsätta kunna ta sig fram på sträckan. Att förbättra  trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Väg 591 mellan Fredrika och Lögda är en viktig transportled, speciellt för skogstransporter. Vägen är även en förbindelse mellan väg 92 och väg 365. I dag har den 11,4 kilometer långa sträckan tjälsprickor och bärighetsskador. Vi planerar därför att förstärka och tjälsäkra vägen. 

När vi är klara kommer vägen att ha högsta bärighetsklass (så kallad BK4). Den kommer även att vara tjälsäkrad och belagd med en massabeläggning som förhindrar vägskador från tung trafik. 

Så påverkas trafiken under byggtiden

Vid vissa arbeten kommer endast ett körfält vara öppet för trafik och trafiken regleras då med skyltar.

Tack för att du visar hänsyn genom att köra försiktigt förbi arbetsområdet och håller föreskriven hastighet.

Tidsplan

1 Projektering klar våren 2023

2 Byggstart hösten 2023

3 Klart preliminärt hösten 2025

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 40 15