Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 620, Vindeln-Buberget, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förbättra och förstärka väg 620 mellan Vindeln och Buberget för att öka bärigheten och framkomligheten.

Vad?

Förstärkning och tjälsäkring mellan Vindeln och Buberget.

Varför?

För att öka framkomligheten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Väg 620 mellan Vindeln och Buberget är ett viktigt stråk för näringslivet och pendlingstrafik. I dagsläget har vägen tjälsprickor och bärighetsskador. Vi planerar därför att förstärka och tjälsäkra den ca 11,4 kilometer långa sträckan. Vägen kommer att få högsta bärighetsklass (så kallad BK4). Byggstart sker preliminärt 2023.

Tidsplan

1 Byggstart Preliminärt 2023

2 Klart Preliminärt 2024

Kontakt

Fredrik Lindvall

Projektledare

Telefon: +46 10-123 65 30