Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 620, Vindeln-Buberget, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förbättra och förstärka väg 620 mellan Vindeln och Buberget för att öka bärigheten och framkomligheten.

Vad?

Förstärkning och tjälsäkring mellan Vindeln och Buberget.

Varför?

För att öka framkomligheten.

Nuläge

Byggstart i juni.

Om projektet

Väg 620 mellan Vindeln och Buberget är ett viktigt stråk för näringslivet och pendlingstrafik. I dagsläget har vägen tjälsprickor och bärighetsskador. Vi planerar därför att förstärka och tjälsäkra den ca 11,4 kilometer långa sträckan. Vägen kommer att få högsta bärighetsklass (så kallad BK4). Byggstart planeras till juni 2023.

Flera vägtrummmor ska bytas och några av dem är så kallade miljötrummor som bidrar till att fiskar och vattenlevande organismer fritt kan passera genom vägen. Även en damm ska anläggas för de åkergrodor som finns i området.

Under byggtiden får man räkna med  att framkomligheten påverkas. Vid vissa arbeten kommer vägen att stängas av helt under en period. Trafiken kommer då att ledas om via väg 684 och Abborrtjärn.

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2023

2 Klart Hösten 2024

Kontakt

Christine Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 01 12