Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 632, Baggböle, ny väg

Utanför Baggböle i Umeå kommun finns en ca 500 meter lång sträcka av väg 632 som löper över instabil mark i närheten av en lång slänt och en ravin mot Umeälven.

Vad?

500 meter ny sträckning av väg.

Varför?

För att säkerställa vägens funktion och undvika risk för ras.

Nuläge

Entreprenaden är planerad att genomföras under 2022.

Om projektet

Vi planerar att flytta vägen 15-20 meter bort från slänt och ravin. På den del av vägen som inte kan flyttas byts befintligt material ut till en lättfyllnad för att minska trycket på slänten.

Riskreducerande åtgärd

Trafikverket genomför geotekniska undersökningar i hela Region Nord med syfte att systematiskt identifiera och minimera risken för skred och ras i anslutning till våra vägar. Riskreducerande åtgärder kan innebära allt från mindre ingrepp som stabilisering av slänter och trumbyten, till större insatser som nya vägdragningar eller anläggande av broar. Vissa risker identifieras som akuta och kräver snabba åtgärder. Ibland genomförs dessa med hjälp av Väglagen § 36 som innebär att en väg anläggs innan alla marktillstånd är klara.

Nyheter

Tidsplan

Planerad byggstart 2022.

Projektet beräknas färdigt under 2022.

Dokument för väg 632, Baggböle

Kontakt

Gerhard Barrestål

Projektledare

Telefon: +46 10-124 05 12