Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg

Väg 774 som är en viktig kommunikationsled uppvisar många olika typer skador. Vi planerar därför att förstärka vägen och höja bärigheten.

Vad?

Förstärkning av väg och höjd bärighetsklass.

Varför?

För att förbättra framkomligheten.

Nuläge

Byggnation pågår. Asfaltering under september. Belysningsarbeten under senhösten.

Om projektet

Förutom en sliten beläggning så har vägen stora bärighetsskador som spår och kanthäng. Vägen har lappats och lagats en längre tid i olika omgångar men kvaliteten försämras stadigt.

Vi planerar att förstärka vägen och höja bärigheten till högsta bärighetsklass BK4, 74 ton.  Under byggtiden kommer trafik till flygplatsen att ledas om periodvis via E4 och väg 821. Vid vissa arbeten kommer väg 774 att stängas av helt. 

Så påverkas trafiken och du som bor i området

Trafik norrifrån mot Skellefteå flygplats kommer att ledas om via E4 och Sjöbotten under hela byggtiden (se svart linje i kartan). Planera din resa i tid.

Vid de tillfällen väg 774 är avstängd kommer trafik från väg 364 till flygplatsen hänvisas via väg 821 (se blå linje i kartan).

Boende på sträckan mellan väg 364 och avfarten till Skellefteå flygplats (se röd streckad linje i kartan) kommer att ha tillgång till sina fastigheter som vanligt med undantag vid de tillfällen då väg 774 stängs av helt.

Vi kommer att  informera direkt berörda innan avstängning blir aktuell. Skyltar kommer att visa trafikanter rätt väg. 

Kontakt

Jens Engberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 85


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jens Engberg
Kommunikatör
Pernilla Roslund