Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg

Väg 774 som är en viktig kommunikationsled uppvisar många olika typer skador. Vi planerar därför att förstärka vägen och höja bärigheten.

Vad?

Förstärkning av väg och höjd bärighetsklass.

Varför?

För att förbättra framkomligheten.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Förutom en sliten beläggning så har vägen stora bärighetsskador som spår och kanthäng. Vägen har lappats och lagats en längre tid i olika omgångar men kvaliteten försämras stadigt.

Vi planerar att förstärka vägen och höja bärigheten till högsta bärighetsklass BK4, 74 ton.  Vägplanen har vunnit laga kraft och entreprenör ska upphandlas hösten 2022. Byggstart är planerad till våren 2023.

Tidsplan

1 Byggstart 2023

2 Klart Hösten 2024

Kontakt

Jens Engberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 85

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jens Engberg
Kommunikatör
Pernilla Roslund