Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 791, Krångfors, ny väg

Två riskområden har identifierats längs väg 791 i Krångfors, Skellefteå kommun. Vi planerar att flytta vägen för det ena området.

Vad?

Flytt av väg.

Varför?

För att säkerställa vägens funktion och undvika risk för ras och skred.

Nuläge

Vägplanen är inskickad för fastställelsebeslut.

Om projektet

Längs väg 791 genom Krångfors finns två riskområden där slänterna ner mot Skellefteå älv är instabila. De två områdena utgörs av en cirka 50 meter respektive 250 meter lång sträcka. Längs det ena riskområdet finns det spår av skred de senaste åren.

För att säkerställa vägens funktion och undvika framtida risker för ras och skred kommer vi att flytta den längre sträckan bort från riskområdet, för att istället gå norr om fastigheterna. 

Byggstart beräknas preliminärt till 2025.

Tidsplan

1 Arbete med bygghandling Höst 2023

2 Byggstart Preliminärt 2025

3 Klart Preliminärt 2026

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36