Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 90, bro över Kvällån, Åsele

Bron över Kvällån ligger längs väg 90 ca 1,5 km sydöst om Åsele centrum. Idag uppfyller inte den befintliga bron de högsta bärighetskraven (BK4), därför bygger Trafikverket en ny bro.

Vad?

Ny bro i befintligt läge, anlägger en tillfällig bro under byggtiden.

Varför?

Bron är ett hinder för framtida trafik i bärighetsklass BK4 då bron inte klarar de lasterna.

Nuläge

Projektering. Planerad byggstart sommaren 2023.

Om projektet

Väg 90 är en viktig transportled för tunga och långväga transporter i regionen. Vägen förbinder E4 i Härnösand längs Norrlandskusten till E45 i Vilhelmina. 

Bro över Kvällån utgör ett hinder för framtida trafik i bärighetsklass BK4 då bron inte klarar de lasterna. Trafikverket planerar att riva den befintliga bron, uppföra en ny bro i befintligt läge samt anlägga en tillfällig bro under byggtiden. Den nya bron ska ha högsta bärighetsklass, BK4, med ett körfält i vardera riktningen. 

Kvällån har sitt inlopp i Kvällmyran och mynnar i Söråselsjön som tillhör aktuell del av Ångermanälven, cirka 50 meter nordväst om broläget.

Tidsplan

Planerad byggstart hösten 2023.

Projektet beräknas färdigt hösten 2024.

Dokument för väg 90, Kvällån

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06