Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 90, bro över Kvällån, Åsele

Vi bygger en ny bro över Kvällån, med högre bärighet än den befintliga bron. Idag uppfyller inte bron de högsta bärighetskraven (BK4).

Vad?

Ny bro i befintligt läge. Vi anlägger en tillfällig bro under byggtiden.

Varför?

En ny bro behövs för att klara tung trafik i bärighetsklass 4, BK4.

Nuläge

Tillfällig väg och bro är klar och öppen för trafik. Gamla bron är riven och arbete pågår med att bygga den nya bron,

Om projektet

Bron över Kvällån ligger längs väg 90, cirka 1,5 kilometer sydöst om Åsele centrum. Väg 90 är en viktig transportled för tunga och långväga transporter i regionen. Vägen förbinder E4 i Härnösand, längs Norrlandskusten, till E45 i Vilhelmina. 

Dagens bro över Kvällån utgör ett hinder för framtida trafik i bärighetsklass BK4, då bron inte klarar de lasterna. Vi planerar därför att riva den befintliga bron, uppföra en ny bro i befintligt läge och bygga en tillfällig bro under byggtiden. Den nya bron ska ha högsta bärighetsklass, BK4, med ett körfält i vardera riktningen. 

Kvällån har sitt inlopp i Kvällmyran och mynnar i Söråselsjön som tillhör aktuell del av Ångermanälven, cirka 50 meter nordväst om broläget.

Aktuellt

Du som trafikerar tillfälliga bron och vägen under byggtiden

Tänk på att respektera skyltning och de hastighetsbegränsningar som finns längs sträckan, då det är en skarp kurva vid den tillfälliga bron. Dessutom behöver hastigheten hållas nere på tillfälliga bron, med anledning av att vissa delar på den är känslig för höga farter. 

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Tidsplan

1 Byggstart sommar 2023

2 Tillfällig bro öppnar slutet av september 2023

3 Nya bron öppnar hösten 2024

Dokument för väg 90, Kvällån

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06