Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 942, Idbacka-Dalasjö, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förstärka och öka bärigheten på väg 942 mellan Idbacka-Dalasjö. Det gör vi för att uppnå högsta bärighetsklass och förbättrad framkomlighet.

Vad?

Förstärkningsåtgärder på väg 942.

Varför?

För att öka bärigheten och förbättra framkomligheten.

Nuläge

Vi tar fram en bygghandling.

Om projektet

Väg 942 mellan Idbacka och Dalasjö är en viktig transportled, speciellt för skogstransporter ner mot Husum och Obbola. Vägen är även en viktig förbindelse mellan Vilhelmina och Åsele. Idag har den cirka 2 mil långa sträckan tjälsprickor och bärighetsskador. Vi planerar därför att förstärka vägen för att öka hållfastheten (bärigheten). När vi är klara kommer vägen att ha högsta bärighetsklass (så kallad BK4). 

Tidsplan

1 Bygghandling Pågår under 2023 – preliminärt sommaren 2024

2 Byggstart Preliminärt under 2025

3 Klart Preliminärt under 2026

Projekt i närheten

Kontakt

Amanda Westerlund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 77 12

Johan Stridsman

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 99 69