Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, upprustning av väg

Vi rustar upp väg 364 på sträckan mellan Lappvattnet och korsningen till väg 774.

Vad?

Upprustning av befintlig väg. Vi ska siktröja längs sträckan och upprusta befintlig väg genom breddning, ökad profilstandard samt kurvrätning på delar av sträckan.

Varför?

Öka trafiksäkerheten samt tillgängligheten längs sträckan.

Nuläge

Etapp 2 är färdig. Etapp 1: färdigställandearbeten utförs under sommaren 2023. Etapp 3: Arbeten 2023 avslutas i september och återupptas maj 2024.

Om projektet

Vägen har bitvis mycket dålig profilstandard med randbebyggelse och många utfarter. Detta medför problem då vägen spelar stor roll som transportled för skogs- och träindustrin i regionen samt för grustransporter till anläggningsverksamheter. Vägen har även en omfattande pendlingstrafik mellan Burträsk och Skellefteå.

Trafikverket planerar att siktröja längs sträckan samt att upprusta befintlig väg genom breddning, ökad profilstandard samt kurvrätning på delar av sträckan.

Sträckan är uppdelad i tre etapper

Hela sträckan är uppdelad i tre delar, etapper. Tre separata vägplaner för de tre etapperna har tagits fram. Etapp 2 är färdig, på etapp 1 återstår en del färdigställandearbeten.

På etapp 1, Väg 774 - väg 836 Långviken, (ca 3 km), har vi breddat vägen upp till 9 m, rustat upp vägen (justerat profil och plan, förstärkt). Vi har även röjt sidoområden och byggt nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.

På etapp 2, Långviken - Hjoggbölefors, (ca 6 km), har vi röjt sidoområden och byggt nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.

Nu återstår etapp 3:

Etapp 3 Västra Hjoggböle - Lappvattnet, ca 7 km

(Arbetet påbörjat 2023, färdigställs sommaren 2024.)
- Röjning av sidoområden och nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.
- Breddning av väg upp till 9 m från västra Hjoggböle och ca 2 km mot Lappvattnet.
- Rusta upp vägen (justera profil och plan, förstärka).
- Kurvrätning vid Sidbergsliden.
- Ny belyst bussvändplats vid Renfors/Sidbergsliden.

Målet med projektet är att öka tillgängligheten med hänsyn till restid samt ökad säkerhet längs sträckan. Vi vill skapa en trafiksäkrare och mer tillgänglig sträcka.

Tidsplan

Projektet är uppdelat i tre etapper med tre separata vägplaner. Etapp 2 är färdig och på etapp 1 återstår vissa färdigställandearbeten, dessa utförs under sommaren 2023.

Alla arbeten med vägkroppen samt första lager asfalt klart till september 2023, sedan går projektet till vinteruppehåll. Sista lager asfalt samt slutliga åtgärder på sidoområden sker sommaren 2024, projektet helt klart i augusti 2024.

Dokument för Väg 364 delen väg 774-Ljusrotet

Kontakt

Jens Engberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 85