Logga in
Logga in

Västernorrland Alnöbron, underhållsåtgärder

Under våren 2024 startar ett omfattande underhållsarbete på Alnöbron. Vi ska bland annat renovera skarvarna mellan betongen och körbanan, gjuta igen luckor samt göra betongreparationer. Arbete kommer att pågå 2024-2025.

Vad?

Vi genomför omfattande underhållsarbeten. Vissa brodelar är i mycket dåligt skick och vi behöver byta ut dem för att bron ska hålla många år framöver.

Varför?

Eftersom brons tekniska livslängd inte är förbrukad finns inte finansiering till en ny bro. Därför måste vi underhålla den befintliga bron och göra arbeten för att bron ska hålla.

Nuläge

Vi förbereder inför underhållsarbetet som beräknas starta i april.

Om projektet

Alnöbron byggdes 1964 och är bitvis i mycket dåligt skick. Under åren har många efterfrågat en helt ny och mer modern bro. Men så länge som brons tekniska livslängd inte är förbrukad finns ingen finansiering till en ny bro. Därför måste vi underhålla den befintliga bron och göra löpande renoveringsarbeten för att bron ska hålla många år framöver.

Med start i april ska vi göra omfattande arbeten på bron, vilket kommer att påverka trafiken i stor utsträckning både under 2024 och 2025. Vi ska renovera sju av övergångskonstruktionerna på högbrodelen, det vill säga skarvarna mellan betongen och själva körbanan. Vi ska också gjuta igen tre luckor i vägbanan och göra betongreparationer både inuti och på utsidan av bron.

Vi jobbar för att störa dig så lite som möjligt

Det kommer att bli stökigt i trafiken och arbetena kommer att ta lång tid att genomföra. Räkna med nedsatt hastighet, längre restid och köbildning.
I projektet utgår vi från att:

 • Arbete utförs i huvudsak kvällar och nätter (19.00 - 06.00) för att begränsa störningar under hög trafikbelastning.
 • Arbete utförs dagtid under cirka fyra helger. Detta på grund av störande ljud från vattenbilning av betong.
 • Ha ett körfält öppet med trafikljus kombinerat med tidsklocka när arbete pågår.
  Övrig tid kommer båda körfälten att vara öppna.
 • Hastigheten kommer att vara nedsatt under hela dygnet.
 • Gående kommer kunna passera under avstängningar och hänvisas till en sida.
  Cyklar ska ledas på gångbanan förbi arbetsområdet (begränsad sträcka vid trafikljus, dvs inte hela bron).

Brofakta

 • Brons längd 1042 meter (Sveriges lägsta bro innan Ölandsbron var klar 1972)
 • Brons bredd 9,4 meter (körbana 7 meter)
 • Brons högsta höjd 42 meter
 • Bron invigdes 1964.

Nyheter

Tidsplan

Informationsmöte/Öppet Hus torsdag 11 april (nyhet kommer).
Etablering vecka 16.