Logga in
Logga in

Västernorrland E4, Nolby landbro, vattenskyddsåtgärder

Vi ska förbättra hanteringen av vägdagvattnet från Nolby landbro strax söder om Sundsvall. Det gör vi för att skydda Nolby vattenskyddsområde. Vi säkrar även framtida drift och underhåll av bron.

Vad?

Skyddsåtgärder under Nolby landbro.

Varför?

För att skydda Nolby vattenskyddsområde och säkra framtida drift och underhåll.

Nuläge

Vi arbetar med samrådshandling.

Om projektet

Hösten 2018 fick Trafikverket ett föreläggande från miljökontoret Sundsvalls kommun att förbättra omhändertagandet av vägdagvattnet från Nolby landbro. Detta för att minska riskerna för föroreningar av Nolby vattenskyddsområde.

Vi har tagit fram ett förslag på åtgärder baserade på miljökontorets föreläggande. Förslaget innebär att vi

  • leder vägdagvattnet från Nolby vägbro österut till ledningssystemet för ytdagvattnet
  • gräver diken med dränering väster om bron och ansluter dem till brunnar för ytdagvattnet
  • säkrar framtida drift och underhåll av landbron i Nolby genom att de som ska utföra drift och underhåll får rätt att vistas under och vid bron.

Genom att förbättra hanteringen av vägdagvattnet från Nolby landbro minskar vi risken för förorening av Nolby vattenskyddsområde. Det kommer även att gynna vägar under landbron som i dag påverkas av vatten från bron. Genom att säkra tillgängligheten till marken under bron gör vi det möjligt att hålla bron i gott skick.

Trafikstörningar i samband med arbetet

Vi kommer att arbeta med brons undre delar och på marken under den. Därför kommer vi inte att behöva stänga av trafiken på E4. Övriga vägar i området kan dock komma att påverkas av arbetet i mindre omfattning.

Dokument

Tidsplan

Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att förändras under projektets gång.

1 Samråd (samrådsunderlag) våren 2023

2 Beslut om betydande miljöpåverkan våren 2023

3 Samråd (samrådshandling) juni 2024

4 Granskning av vägplan hösten 2024

5 Fastställelse av vägplan 2025

Kontakt

Mikael Backebjörk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 46